Med anledning av Gy25 har UHR tagit fram nya föreskrifter för yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen. I samband med det har informationen om de yrkesämnen som finns på gymnasial nivå och vilka program de tillhör flyttats från uhr.se till Studera.nu.

De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2024 och ska användas vid antagning till utbildning som leder till yrkeslärarexamen som börjar efter den 31 december 2024. Den som vill söka till yrkeslärarprogrammet i höst kan numera läsa om validering och utbildningens upplägg på Studera.nu.

Ämneskrav för yrkeslärare på Studera.nu listade per program

I antagning inför HT24 valideras sökande mot dagens krav. Fram till den 30 juni i år gäller fortfarande den upphävda föreskriften och de äldre yrkesämnena.

På uhr.se hittar du de äldre yrkesämnena listade per program.