Söktjänsten ”Hitta och jämför utbildningar” på Studera.nu ger stöd i utbildningsvalet. Här finns opartisk utbildningsinformation om utbildningar på alla universitet och högskolor i Sverige. I tjänsten finns även arbetsmarknadsprognoser och antagningsstatistik från tidigare terminer.

1. Sök bland utbildningarna

Det finns två sätt att söka på:

1. Sök fritt i det rosa fältet, till exempel på utbildning, ämnesområde, högskola eller ort:

Fem tips 1- sokfaltet.png

2. Välj mellan olika ämnesområden, som till exempel ekonomi, data eller pedagogik, och hitta de kurser och program som ges inom ämnesområdet.

I vårt exempel klickar vi på ”Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik” och får bland annat fram olika lärarutbildningar:

Fem tips 2 - amnesomraden.png

Vi väljer att söka vidare genom att klicka på förskollärare. Då får vi fram en träfflista med förskollärarutbildningar som ges vid olika högskolor och universitet:

Fem tips 3 - trafflista.png

I träfflistan visas utbildningarnas namn och vilka högskolor och universitet som erbjuder dem. Här finns information om hur många högskolepoäng (hp) en utbildning ger och hur lång den är. Det står i vilken studietakt som utbildningen genomförs, det vill säga om den ges på heltid (100 procent) eller deltid. Det går också att se vilket språk som används i utbildningen och om den ges på plats på högskolan eller kan läsas på distans.

2. Filtrera sökresultatet

Det går sedan att filtrera sökresultatet utifrån inriktning, högskola, studieort, studietakt och examen. Under ”Fler filter” finns bland annat möjlighet att filtrera fram olika typer av distansutbildningar:

Fem tips 4 - filter.png

3. Jämför utbildningarna

För att jämföra två eller flera utbildningar med varandra, klicka på knappen ”Lägg till” i kolumnen ”Jämför utbildningar” i träfflistan. Det går att jämföra max fem utbildningar åt gången. Gå till jämförelsen genom att klicka på knappen ”Jämför”, i det röda fältet längst ner på sidan:

Fem tips 5 - jamfor.png

I jämförelsevyn finns bland annat uppgifter om utbildningarnas längd, studietakt och vilken behörighet som krävs. Här jämför vi kandidatprogrammet i datavetenskap på Umeå universitet och Stockholms universitet med varandra:
Fem tips 6 - jamforelsevy.png

4. Titta på antagningsstatistiken 

Kommer du in på utbildningen? I jämförelsevyn finns en länk till antagningsstatistik för varje vald utbildning. Statistiken är hämtad från urval 2.

Statistiken är uppdelad på olika urvalsgrupper och visar vilken antagningspoäng som tidigare har krävts för att komma in. Kom ihåg att det inte behöver ser likadant ut varje termin. Det kan också vara så att den slutgiltiga antagningspoäng som krävts för en viss utbildning faktiskt är lägre än vad som står i antagningsstatistiken. Det beror på att det är universiteten och högskolorna själva som sköter reservantagningen efter det andra urvalet.

Fem tips 7 - antagningsstatistik.png

UHR har utökad antagningsstatistik

I UHR:s tjänst för antagningsstatistik finns utökad statistik från tidigare antagningar. Här finns till exempel information om vilken antagningspoäng som krävdes i första urvalet och hur många som antogs till en viss utbildning ett visst år.

Om sökfunktionen för antagningsstatistik (UHR)

5. Titta på arbetsmarknadsprognoserna

Finns det jobb efter utbildningen? I jämförelsevyn finns en länk till arbetsmarknadsprognoser på fem års sikt för utbildningen. Prognoserna är hämtade från Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsprognoserna ger en snabb vink om vilka möjligheter som en utbildning ger. Kom ihåg att det finns flera vägar att gå till ett yrke och flera vägar att gå från en utbildning.