Vårt internationella webbibliotek är nu uppdaterat med tydligare grupperingar. Fyll på med sommarläsning från de tre spåren Vägledning inom utbildning och arbetsliv, Mobilitet och Ivägledning respektive För din omvärldsbevakning.

Vill du t ex veta mer om vägledningssystemet i olika länder eller läsa om hur Corona-krisen påverkat vägledningsarbetet? Eller vill ta del av EU-dokument för att se helheter och få stöd i det egna arbetet? 

Vägledning inom utbildning och arbetsliv

Kanske funderar du över vägen till utlandsstudier för unga, och vilken inverkan vägledningen har på hur många som faktiskt tar steget? Under det andra spåret har vi samlat flera studier som på olika sätt belyser kopplingen mellan vägledning och mobilitet: 

Vägledning och mobilitet

För din omvärldsbevakning har vi ställt samman viktiga källor till information när det gäller internationellt samarbete inom vägledningsområdet: 

För din omvärldsbevakning