IAEVG står för International Association for Educational and Vocational Guidance, och de arrangerar årligen en stor internationell vägledarkonferens. Där träffas vägledare, forskare och myndighetsfolk för att utbyta erfarenheter runt aktuella, vägledningsrelaterade frågor.

I fjol höst hölls den i Göteborg, arrangerad av Sveriges vägledarförening pch i år var det Bratislava i Slovakien som stod värd för mer än 500 deltagare från ett 40-tal länder. 

Karriärvägledning för ett inkluderande samhälle

Temat 2019 var Career Guidance for an Inclusive Society och nu finns allt material från konferensen samlat som pdf:r, presentationer och filmer: 

Book of Abstracts (pdf). Sammanfattning av de olika seminarierna.

Huvudtalararnas presentationer (webbsida)

Intervjuer i videoformat, med bland annat vägledningsgurun Norman Amundson från Kanada.

Nästa år är det Rigas tur

Nästa år arrangeras IAEVG-konferensen i Riga i Lettland den 19-22 oktober. Ett bra tillfälle för oss från Sverige att träffa vägledarkollegor från hela världen!