Syftet med tjänsten ”Hitta och jämför utbildningar” är att ge stöd till studenter för att kunna göra ett medvetet utbildningsval. Det görs bland annat genom att synliggöra opartisk utbildningsinformation i tjänsten för utbildningar som genomförs på universitet och högskolor i Sverige.

Vad är det för skillnad på söktjänsten "Hitta och jämför utbildningar" med söket på Antagning.se?

Den stora skillnaden mellan sökfunktionen och träfflistorna i Hitta och jämför utbildningar jämfört med söktjänsten på Antagning.se är att den innehåller mycket mer information kopplat till utbildningarna. Den intresserade ser inte enbart de närmaste antagningsomgångarna utan även en tid bakåt och framåt i tiden. Personen ser också tidigare antagningsstatistik till utbildningen. Det finns dessutom en koppling till arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser för vissa yrken och områden.

Hur går själva sökningen till?

  1. Det går att antingen söka fritt i det gula fältet på ämnesområde, utbildning, högskola eller ort.
    imagev031b.png
  2. Eller så går det att söka kurser och program utifrån olika ämnesområden som till exempel ekonomi, data eller pedagogik. Den som väljer pedagogik ser bland annat olika former av lärare.

    imagevn6a.png

Den som här väljer förskollärare får fram vilka förskollärarutbildningar som ges vid de olika högskolorna och universiteten.

image333qd.png

Det går sedan att filtrera sökresultatet på inriktning, högskola, studieort, examen osv.

imageoju28.png

Så vad ser den som söker i träfflistan?

De ser utbildningens namn och vilken högskola/universitet som erbjuder den. De får upp hur många högskolepoäng (HP) den ger och hur lång utbildningen är. Den anger i vilken studietakt som utbildningen genomförs, om den ges på heltid (100 procent) eller deltid. Den talar också om ifall utbildningen ges på plats på högskolan eller om den kan läsas på distans och vilket språk som används i utbildningen.

Vad är "Jämför utbildningar"?

Det finns också en möjlighet att klicka på ”Lägg till” i kolumnen ”Jämför utbildningar”. Då läggs utbildningarna bredvid varandra i en vy som underlättar en jämförelse av utbildningarna. Vyn fälls ut med ett klick på knappen ”Jämför” i det röda fältet längst ner på sidan.

Max fem alternativ kan jämföras åt gången.

I jämförelsevyn finns bland annat uppgifter om utbildningarnas längd, studietakt och behörighet. Här har vi jämfört informationen kring civilekonomprogrammet på Högskolan i Halmstad med Linnéuniversitetet.

imageln8gj.png

image2563fg.png