Ersättningskraven för Naturkunskap 2 till sjuksköterskeprogrammet har nyligen uppdaterats i bedömningshandboken. Vilka kurser det gäller och hur de kan kombineras framgår här.

Naturkunskap 2

ERSÄTTNINGSKRAV för sjuksköterskeutbildning

Block I
Anatomi och fysiologi 1+2 (ANOANA01/50 + ANOANA02/50) eller
Medicin 1 (MEDMED01/150)   eller
Medicinsk grundkurs (OMV1209/100)   eller
Medicinsk grundkurs B (MÄNK202/90)

och

Block II
Omvårdnad 1+2  och Hälso- och sjukvård 1 (OMVOMV01/100+OMVOMV02/100 och HAOHAL01/100) eller
Vård och omsorgsarbete 1 + 2 (VÅRVÅR01/200 + VÅRVÅR02/150)    eller
Vård och omsorgsarbete (OMV1215/200)    eller
Omvårdnad B (OKU205/180)

För att uppfylla behörighetskraven måste minst ett av alternativen från
block I och minst ett från block II ingå, exempelvis godkänt betyg i
Anatomi och fysiologi 1+2 (block I) samt Omvårdnad B (block II).

Det går inte att kombinera kurser mellan alternativen inom ett block. Inom block II kan man exempelvis inte kombinera Vård och omsorgsarbete 1 med Omvårdnad 2 för att bli behörig.

Bra att veta. Sökande kan dock alltid ansöka om bedömning av reell kompetens om sökande har andra kombinationer än de som anges ovan. 

Tabell för behörighetsbedömning i bedömningshandboken

Fler kurser/förutbildningar som ger Nk2