Välkommen till ett två-dagars digitalt seminarium där du som vägledare får träffa kollegor från övriga Europa för att lära mer om och diskutera utveckling, karriärrådgivning och mobilitet ur ett internationellt perspektiv. Seminariet äger rum den 7-8 december och du anmäler dig senast den 1 november.

Seminariet syftar till att

  1. Ge dig stöd att upptäcka lärande- och jobbskuggningsmöjligheter i Europa.
  2. Ge dig möjlighet att utveckla dina vägledningskompetenser för att ytterligare kunna lotsa elever till att ta del av studier och arbete utomlands.
  3. Ge dig möjlighet att nätverka med kollegor från Europa och lyfta fram samarbeten för att stödja elever som är intresserade av att studera och/eller jobba utomlands.
  4. Uppmuntra dig till att upptäcka de möjligheter som finns inom Erasmus+programmet och särskilt under delen Erasmus+ mobilitet.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig via Utbyten.se