Lyssna

Utbildning och information för vägledare

I mitten av november 2019 arrangerar UHR en informationsdag i Stockholm. Den här gången har vi plats för 220 personer i en väl tilltagen lokal. Program presenteras i september.

Informationsdagar 

2019
I år planerar vi en informationsdag under hösten med plats för drygt 200 vägledare. Vi kommer att hålla till i Stockholm och återkommer med datum. Tänk november. 

Kurs för nya vuxvägledare 11 april 

Vi har 22 platser och öppnar anmälan vecka 8, 2019. 

Se program

Kurs om utländsk utbildning

Just nu har vi inga tillfällen planerade.

Se tidigare program 

Anmälningsavgift

Vi tar ut en anmälningsavgift för att täcka kostnader för administration och förtäring för både kurser och informationsdagar. 

Erbjudande för kommuner och andra regionala aktörer

UHR kan också delta i arrangemang som planeras av andra, något som kan vara smidigt för större utbildningsförvaltningar och regioner. Formen kan variera men en eller två föreläsare kan delta för en en halv- respektive heldag.

Förfrågningar via våra vägledningslådor

Då utbildningsträffar går utanför vår ordinarie verksamhet, måste vi planera och välja vilka sammanhang som vi deltar i. Ställ gärna frågan om du och dina kollegor ser ett behov av utbildningar via våra mejlingångar: 

 Antagning med svenska meriter: syvfragor@uhr.se 

 Antagning med utländska meriter: syvfragorutland@uhr.se

Senast uppdaterad: 14 februari 2019