Lyssna

Utbildning och information för vägledare

I mitten av november 2019 arrangerade UHR en informationsdag i Stockholm. Presentationer finns att ladda ner från dagen.

Informationsdagar 

2019

Ladda ner presentationer och se filmklipp från dagen 

Kurs för nya vuxvägledare 

Vårens datum är 12 mars och 2 april.
Se programinnehåll och anmäl dig här.

Kurs om utländsk utbildning

Just nu har vi inga tillfällen planerade.

Anmälningsavgift

Vi tar ut en anmälningsavgift för att täcka kostnader för administration och förtäring för både kurser och informationsdagar med 300 kronor + moms.  

Erbjudande för kommuner och andra regionala aktörer

UHR kan också delta i arrangemang som planeras av andra, något som kan vara smidigt för större utbildningsförvaltningar och regioner. Formen kan variera men en eller två föreläsare kan delta för en en halv- respektive heldag.

Förfrågningar via våra vägledningslådor

Då utbildningsträffar går utanför vår ordinarie verksamhet, måste vi planera och välja vilka sammanhang som vi deltar i. Ställ gärna frågan om du och dina kollegor ser ett behov av utbildningar via våra mejlingångar: 

 Antagning med svenska meriter: syvfragor@uhr.se 

 Antagning med utländska meriter: syvfragorutland@uhr.se

Senast uppdaterad: 24 januari 2020