Lyssna

Informationsdagar för vägledare

Två gånger per år anordnar UHR regionala informationsdagar för vägledare. Vi kommer i fortsättningen att ta ut en mindre avgift för att täcka kostnader för administration och lättare förtäring.

Informationsdagar 2018

För att kunna ge bästa möjliga information om nya tillträdesregler (under förutsättning att beslut kommer våren 2018) lägger vi två informationsdagar hösten 2018. Dels i Malmö, dels i Stockholm. Passen filmas så att du som inte är på plats också kan ta del av innehållet. 

Erbjudande för kommuner och andra regionala aktörer

UHR kan också delta i arrangemang som planeras av andra, något som kan vara smidigt för större utbildningsförvaltningar och regioner. Formen kan variera men en eller två föreläsare kan delta för en en halv- respektive heldag.

Förfrågningar via våra vägledningslådor

Då utbildningsträffar går utanför vår ordinarie verksamhet, måste vi planera och välja vilka sammanhang som vi deltar i. Ställ gärna frågan om du och dina kollegor ser ett behov av utbildningar via våra mejlingångar: 

 Antagning med svenska meriter: syvfragor@uhr.se 

 Antagning med utländska meriter: syvfragorutland@uhr.se

Senast uppdaterad: 7 december 2017