Lyssna

Utbildning och information för vägledare

I mitten av november 2019 arrangerar UHR en informationsdag i Stockholm. Den här gången har vi plats för 200 personer i en väl tilltagen lokal. Program presenteras i september då vi också öppnar anmälan.

Informationsdagar 

2019
15 november är datumet för årets informationsdag. Vi håller till i Stockholm, i Näringslivets hus, Storgatan 19. Se karta

Se programmet

Kurs för nya vuxvägledare 

Just nu har vi inga fler tillfällen inplanerade

Se tidigare program

Kurs om utländsk utbildning

Just nu har vi inga tillfällen planerade.

Se tidigare program

Anmälningsavgift

Vi tar ut en anmälningsavgift för att täcka kostnader för administration och förtäring för både kurser och informationsdagar med 300 kronor + moms.  

Erbjudande för kommuner och andra regionala aktörer

UHR kan också delta i arrangemang som planeras av andra, något som kan vara smidigt för större utbildningsförvaltningar och regioner. Formen kan variera men en eller två föreläsare kan delta för en en halv- respektive heldag.

Förfrågningar via våra vägledningslådor

Då utbildningsträffar går utanför vår ordinarie verksamhet, måste vi planera och välja vilka sammanhang som vi deltar i. Ställ gärna frågan om du och dina kollegor ser ett behov av utbildningar via våra mejlingångar: 

 Antagning med svenska meriter: syvfragor@uhr.se 

 Antagning med utländska meriter: syvfragorutland@uhr.se

Senast uppdaterad: 8 november 2019