Lyssna

Informationsdagar för vägledare

Två gånger per år anordnar UHR regionala informationsdagar för vägledare. Vi kommer i fortsättningen att ta ut en mindre avgift för att täcka kostnader för administration och lättare förtäring.

Höstens informationsdag

Den 10 november 2017 håller vi oss i Stockholm. Anmälan öppnar i slutet av vecka 40. Vi har 170 platser den här gången och kommer att filma de allmänna passen och de som vänder sig till vuxvägledare (i stora salen). 

Våren 2018 är det södra Sveriges tur.

Erbjudande för kommuner och andra regionala aktörer

UHR kan också delta i arrangemang som planeras av andra, något som kan vara smidigt för större utbildningsförvaltningar och regioner. Formen kan variera men en eller två föreläsare kan delta för en en halv- respektive heldag.

Förfrågningar via våra vägledningslådor

Då utbildningsträffar går utanför vår ordinarie verksamhet, måste vi planera och välja vilka sammanhang som vi deltar i. Ställ gärna frågan om du och dina kollegor ser ett behov av utbildningar via våra mejlingångar: 

 Antagning med svenska meriter: syvfragor@uhr.se 

 Antagning med utländska meriter: syvfragorutland@uhr.se

Senast uppdaterad: 6 oktober 2017