Lyssna

Utbildning och information för vägledare

På grund av Corona-virusets spridning har UHR inte planerat in några fysiska kurs- eller informationsdagar under hösten 2020. När vi kan erbjuda digitala kurstillfällen informerar vi om det här och i vårt nyhetsbrev.

Kurs för nya vuxvägledare 

Just nu har vi inga tillfällen planerade. 

Kurs om utländsk utbildning

Just nu har vi inga tillfällen planerade.

Anmälningsavgift

Vi tar ut en anmälningsavgift för att täcka kostnader för administration och förtäring för både kurser och informationsdagar med 300 kronor + moms.  

Erbjudande för kommuner och andra regionala aktörer

UHR kan också delta i arrangemang som planeras av andra, något som kan vara smidigt för större utbildningsförvaltningar och regioner. Formen kan variera men en eller två föreläsare kan delta för en en halv- respektive heldag.

Förfrågningar via våra vägledningslådor

Då utbildningsträffar går utanför vår ordinarie verksamhet, måste vi planera och välja vilka sammanhang som vi deltar i. Ställ gärna frågan om du och dina kollegor ser ett behov av utbildningar via våra mejlingångar: 

 Antagning med svenska meriter: syvfragor@uhr.se 

 Antagning med utländska meriter: syvfragorutland@uhr.se

Senast uppdaterad: 16 juli 2020