Lyssna

Informationsdag 10 november 2017

Höstens informationsdag för vägledare håller vi i Stockholm. Vi har 170 platser och nytt för i år är att förmiddagen erbjuder mer allmänt hållna ämnen, medan passen på eftermiddagen dels riktar sig till vägledare vid vuxenutbildning, dels vid högskolan. Självklart är också du som arbetar inom gymnasieskolan välkommen att anmäla dig.

Program

Vi kan komma att justera något i programmet, men upplägget i stort ser ut så här.

Kaffe/te och frukostsmörgås serveras från kl. 9.15. 

 Cirka

Gemensamma programpunkter 
10.00 Välkommen och dagens upplägg
10.05 Mikael Lindblad från Umeå universitet ger ett forskningsperspektiv på vägledning av unga med utländsk utbildning
10.50 Bensträckare 
11.00 André Edquist, UHR: Vad händer på Antagning.se framöver? 
11.25  Bensträckare
11.30 Svante Sandell, nationell koordinator för Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL), redogör för det aktuella forskningsprojekt som de bedriver om kvalitetssäkring vid validering
12.15 Mingellunch
  Ställ gärna frågor till UHR:s helpdesk 

 Valbart pass:

 

För dig som arbetar vid komvux (m fl instanser)

 

13.15

Vilken hjälp kan du få av Skolverket vid utfärdande av betyg och vad svararUHR på i samband med antagning? Representanter från båda myndigheterna förklarar skillnader i uppdrag och ger konkreta exempel 

14.00 Bensträckare
14.15 Utländska bedömningshandboken: Erik Kyhlberg, UHR, ger läs- och söktips 
14.45 Paus med frukt 
15.00 Hur kan man arbeta med validering inom vuxenutbildningen? Lena Palm Eriksson från Dala Wux och Dala Validering informerar och insipirerar
15.45 cirka Avslutning
  För dig som arbetar inom högskolan  (lokal för cirka 50 personer) 
13.15 Hur går det att ta fram riktlinjer, redskap och rutiner för bedömning av reell kompetens? Sofia Elfstrand och Nanny Pehrsson ger en rapport från UHR:s och lärosätenas arbete
14.00 Bensträckare
14.15 EU-perspektiv på vägledning. Nina Ahlroos, UHR ger en inblick i aktuella diskussioner på vägledningsområdet i Europa
14.45 Paus med frukt 
15.00 Stöd för breddat deltagande. Aleksandra Sjöstrand från UHR ger exempel på verktyg för uppföljning mm
15.45, cirka  Avslutning 

Anmälan öppnar i slutet av vecka 40

Vi kommer att ta ut en anmälningsavgift på 300 kr. Då ingår kaffe + frukostmacka, 'mingellunch' med kaffe och frukt på eftermiddagen.

Filmning
De gemensamma passen och vux-passen filmas för dig som inte kan vara på plats. 

Helpdesk parallellt 
Under dagen har du möjlighet att ställa frågor om utländsk och svensk förutbildning inför antagning till våra handläggare. 
 
Lokal: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N (i Vasastan). 

Senast uppdaterad: 21 september 2017