Lyssna

Program 10 november

De gemensamma passen och vux-passen filmades för dig som inte kunde delta. Längst ner på sidan finns presentationer från högskolepassen.

 

Gemensamma programpunkter - Bryggarsalen  Klicka för att se filmen i helskärmsläge 
Mikael Lindblad från Umeå universitet ger ett forskningsperspektiv på karriärutveckling och vägledning och föreläser utifrån sin avhandling ”De förstod aldrig min historia” - Unga vuxna med migrationsbakgrund om skolmisslyckande och övergångar mellan skola och arbete  
Vad händer på Antagning.se? Sophia Hansson Ridman från UHR ger en lägesrapport  
Kvalitetssäkring vid valideringSvante Sandell, nationell koordinator för Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) redogör för nätverkets forskningsprojekt  

 

 

För dig som arbetar vid komvux - Bryggarsalen 

Klicka för att se filmen i helskärmsläge

 

Vilken hjälp kan du få av Skolverket vid utfärdande av betyg och vad svarar UHR på i samband med antagning? Maria Olausson från Skolverket och Sofia Ericson från UHR  förtydligar myndigheternas uppdrag och ger konkreta exempel  

 

Utländska bedömningshandboken: Erik Kyhlberg, UHR, ger läs- och söktips   
Hur kan man arbeta med validering inom vuxenutbildningen? Lena Palm Eriksson från Dala Wux och Dala Validering informerar och inspirerar  
För dig som arbetar inom högskolan 

Hur går det att ta fram riktlinjer, redskap och rutiner för bedömning av reell kompetens? Nanny Pehrsson och Sofia Elfstrand ger en delrapport från UHR:s och lärosätenas arbete

Ladda ner presentationen (pdf)

EU-perspektiv på vägledning. Nina Ahlroos, UHR ger en inblick i aktuella diskussioner på vägledningsområdet i Europa

 

Ladda ner presentationen (pdt)

Stöd för breddat deltagande. Aleksandra Sjöstrand från UHR ger exempel på verktyg för uppföljning  med mera

 

Ladda ner presentatationen (ppt)

Senast uppdaterad: 21 november 2017