Lyssna

Pass för vägledare på vårens studentmässor

På vårens mässor i Luleå, Umeå, Östersund och Sundsvall finns antagningshandläggare och kommunikatörer på plats för att informera om högskolestudier och berätta om antagning och anmälan.

Som vägledare är du välkommen att besöka oss och ställa frågor i vår monter eller komma och lyssna på våra seminarier. Vi genomför samma seminarier på alla fyra orterna.

Temat för vägledare: regler i antagningen

Vi informerar om regelverket för antagning till högskolestudier i stora drag och tar upp vad som gäller för gymnasister och  sökande med utländska meriter. 

Var och när?

Luleå, Nolia Karriär 13 februari 

Seminariet hålls kl. 11.30 i Alfa

Umeå, Nolia Karriär 15 februari 

Seminariet hålls kl. 11.30 i Alfa

Östersund, Nolia Karriär 20 februari

Seminariet hålls kl.11.30 i Alfa 

Sundsvall, Nolia Karriär 22 februari

Seminariet hålls kl. 10.00 på scenen

Välkommen!

Senast uppdaterad: 31 januari 2018