Lyssna

Hjälp att rekrytera testpersoner till Studera.nu

Under hösten genomförs en översyn av innehåll och struktur på Studera.nu för att ta reda på vad som kan göra webbplatsen än mer målgruppsanpassad. Som ett led i översynen kommer vi därför att genomföra användartester och intervjuer under vecka 48.

Vilka målgrupper är aktuella?

  • 5 gymnasieelever/nyblivna studenter (18-19 år) som är intresserade av högskolestudier, helst med en mindre erfarenhet av högskolestudier från sin hemmiljö.
  • 3 vuxna (25-50 år) som är intresserade av högskolestudier/karriärbyte.

Vid intresse - kontakta

För att nå ut brett så önskar vi din hjälp med att rekrytera testpersoner. Om du har kontakt med elever som passar in i någon av målgrupperna nedan, be dem kontakta anna-lena.blomkvist@uhr.se, 072-213 73 64.  

När, var, hur?

Testerna kommer genomföras i UHR:s lokaler på Wallingatan 2 i Stockholm. Testet tar ca 1 timme och testpersonerna får en biobiljett för besväret. Se tider nedan. Vid fler intresserade än 8 personer – väljs de med minst erfarenhet från sin hemmiljö i första hand.

Tider för användartester

Måndag 25 november kl. 10-12 och 14-16:30
Tisdag 26 november kl. 13-16:30
Onsdag 27 november kl. 13-16:30
Torsdag 28 november kl. 10-12
Fredag 29 november kl. 10-12 och 13-16:30

OBS! Detta är inte ett kunskapstest där vi ska testa personers webbkunskaper – testpersonerna ska enbart delge oss hur de upplever navigationen och innehållet på Studera.nu. Vi behöver helt enkelt deras hjälp för att få syn på vad som kan göra Studera.nu än mer målgruppsanpassad.

Senast uppdaterad: 21 november 2019