I och med antagningen till sommarkurserna 2017 tas den temporära urvalsgruppen BIex bort.

Urvalsgruppen BIex introducerades inför antagningen till hösten 2014 för att kompensera sökande med gymnasieexamen som har svårare än tidigare grupper att nå högsta betyg. 

När BIex tas bort inför antagningen till (sommarkurser och) höstterminen 2017 räknar man med att de flesta sökande från tidigare grupper redan påbörjat sina studier och att skillnaderna mellan grupperna inte längre behöver kompenseras. 

I samband med att urvalsgruppen tas bort justeras också flera skalor för sökande med utländska gymnasiebetyg, som annars skulle gynnats på felaktiga grunder.

Uppdaterat informationsmaterial 

Inför antagningen till sommarterminen har UHR uppdaterat webbsidor och pdf:er med de urvalsgrupper som du ser här ovanför. Om du upptäcker att vi missat något, skicka oss gärna ett mejl via syvfragor@uhr.se.  Tack på förhand!

Läs mer om justeringen här på vägledarsidorna: