Nationella bedömningshandboksgruppen (NBA) med representanter från Sveriges lärosäten och UHR har tagit ett beslut om tillämpning för sökande med slutbetyg från 2010 och senare. Beslutet innebär bland annat att sökande får tillgodoräkna sig Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 för att uppfylla kravet i svenska för grundläggande behörighet och gäller redan nu i antagningen till VT18.

Utöver kurserna Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 kan en sökande med slutbetyg utfärdat 2010 och senare som saknar godkänt betyg i Svenska A/Svenska 1 eller Svenska B/Svenska 2 tillgodoräkna sig nya kombinationer av kurser i svenska för grundläggande behörighet:

  • Svenska A/1 och Svenska/Svenska som andraspråk 3 - nya kombinationer 
  • Svenska B/2 och Svenska/ Svenska som andraspråk 3 - nya kombinationer

Kombinationerna Svenska A/1 och Svenska B/2 gäller sedan tidigare. 

Beslutet tillämpas från och med nu

Beslutet kommer att tillämpas i antagningen till högskolestudier VT18 och framåt. 

Uppdaterad översikt över skolformer och regelverk

UHR:s översikt över skolformer och antagningsregler är nu uppdaterad med de nya kraven i svenska.