UHR fick under 2018 i uppdrag av regeringen att genomföra en pilotverksamhet för antagning med viktade resultat från högskoleprovet. I ett första steg kommer viktning att tillämpas i antagningen till ett antal civilingenjörsutbildningar med start höstterminen 2019.

Vad betyder viktning?

Högskoleprovet består av två delar - en kvantitativ del och en verbal del. Viktningen innebär att den ena provdelen väger tyngre än den andra vid urvalet till en högskoleutbildning. Den sökande får med andra ord ett högre värde på den del som viktas. Idag ges de två delarna lika stor vikt. 

Om en sökande har flera godkända högskoleprovsresultat används alltid det prov som har bäst totalpoäng i urvalet:

Exempel 

VT15  Totalpoäng 1.10, Kvantitativ del 1,4  Verbal del 0,8

HT16 Totalpoäng 1.30, Kvantitativ del 1,2   Verbal del 1,4

Viktning till vissa civilingenjörsutbildningar

Till HT2019 kommer pilotverksamheten att omfatta ett antal civilingenjörsutbildningar.  Även giltiga högskoleprovsresultat från tidigare år viktas för sökande till civilingenjörsutbildningar som är med i pilotverksamheten.

De lärosäten som deltar med utbildningar i pilotverksamheten till HT2019 är:

  • Chalmers tekniska högskola
  • Lunds universitet
  • Luleå tekniska universitet
  • Karlstad universitet
  • Uppsala universitet
  • Umeå universitet

Några av dessa kommer att delta med alla sina civilingenjörsutbildningar, andra bara med någon enstaka utbildning.

Om du får frågor från sökande, be dem kontakta högskolan i fråga. Läs mer på Studera.nu.