Vi tackar alla vägledare som gav inspel under informationsdagen i Malmö till UHR:s uppdrag om att tydliggöra vägarna in i läraryrkena. Här visar vi några svar som vi givetvis tar med oss in i utvecklingsarbetet.

Frågorna är många och spänner över behörighet, studieinnehåll och korta vägar och förstås, till framtiden.

Var inhämtar du information om Lärarutbildning i Sverige?

Av svaren framgår att de flesta söker information om lärarutbildningar på respektive lärosätes hemsidor. Många söker också information om lärarutbildning på Antagning.se och Studera.nu.

Vad vill de sökande veta?

De vanligaste frågorna rör behörighet, ämneskombinationer och hur lång utbildningen är. Man undrar om man kan förkorta tiden med tidigare utbildningsbakgrund, men också vilka ingångar som finns och vad det är för skillnad mellan högstadie- och gymnasielärare.

Många undrar över antagningsstatistik, om snabbaste vägen att bli t.ex. SFI-lärare och modersmålslärare. Man vill också veta var de olika utbildningarna ligger, hur man ansöker och vad man behöver komplettera för att bli behörig.

Vad är svårast att svara på?

Vad är skiljer lärosätena åt?  Varför är utbildningen så lång? Hur kan man kombinera ämnen ( vad är bäst?) – vilken är den snabbaste vägen?

Var i landet finns de olika utbildningarna och vad har de olika högskolorna för kombinationer – finns någon översikt?

Hur kan man utbilda sig om man har erfarenhet sedan tidigare? Hur lång är utbildningen om man har tidigare erfarenhet och utländsk utbildning?

Förenklade vägar och flexibilitet efterfrågas

Många efterlyser alternativa vägar i form av ”snabbvägar” utöver grundläggande behörighet. Flera frågor handlar om tillgodoräknande (från ett annat lärosäte) innan man ansöker, men också:

  • Vad är skillnaden mellan VAL, ULV och KPU?
  • Vilken behörighet är det till praktisk pedagogisk utbildning (KPU)?
  • Kan jag själv plocka ihop min lärarutbildning?
  • Vad innebär det att jobba som lärare – kommer jag att trivas och klara av det?
  • Hur ser framtida arbetsvillkor ut?

UHR:s fokus i ett första steg är att ge en överblick över utbudet och att beskriva skillnaden och de olika möjligheterna till just snabbspår. 

Har du fler inspel till UHR:s arbete, hör av dig till projektledare Anna-Lena Blomkvist