Inför kompletteringsstudier på komvux vill vi påminna om skillnaden mellan behörighet och meritvärdering. - Vad vill eleven ha en viss kurs till? - Är det för behörighet eller för att höja meritvärdet? Ibland är förhoppningen "både och"...

Att vi tar upp det här beror på att vi varje termin får samtal från besvikna sökande med äldre betyg som utgått från (eller fått information om), att en eller flera kurser skulle fungera för ett utbyte och höja meritvärdet, men inte gjort det i praktiken. 

Tabeller i bedömningshandboken ger svar

När det gäller komplettering för utbyte av kurser för att höja meritvärdet, ska du alltid använda någon av utbytestabellerna i bedömningshandboken

När det gäller komplettering för särskild behörighet, är det istället tabellen för behörighestbedömning du ska använda. 

Tänk på! Skolverkets motsvarandelista SKOLFS 2015:34 kan inte användas som mall för behörighet eller meritvärdering. Det är alltid bedömningshandbokens tabeller man ska utgå ifrån. 

Exempel på skillnader i behörighet och meritvärdering 

De här nivåerna gäller för särskild behörighet i matematik: 

Gy11/Vux-12 kurs Äldre kurs
Matematik 3b alternativt 3c Matematik C
Matematik 3c (inget utbyte) Matematik D
Matematik 4 Matematik D
Matematik 4 (inget utbyte) Matematik E

Skilj på behörighetsnivå och utbyte. Kurserna här ovanför visar de nivåer i matematik som INTE motsvarar varandra vid utbyten, alltså i meritvärderingen. Så här görs istället utbyten mellan de olika kurssystemen när det gäller meritvärdering:

Matematik 3 b-c         ersätter betyg i Matematik C
Matematik 4               ersätter betyg i Matematik D
Matematik 5               ersätter betyg i Matematik E