För sökande med slutbetyg och avgångsbetyg som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2020 införs skärpta krav.

Slutbetyg utfärdade 2010 och senare 

Om en sökande med ett slutbetyg utfärdat 2010 och senare inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast den 1 juli 2020, måste hen därefter ha godkänt betyg (E) i Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 och Matematik 1, eller godkänt i motsvarande äldre kurs. Hen måste även uppfylla kravet på lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

För Svenska 3 finns ingen motsvarande kurs. Svenska C ersätter inte.  

För den som senast den 1 juli 2020 kompletterat den grundläggande behörigheten gäller äldre bestämmelser och sökande är även fortsättningsvis behörig.

Slutbetyg utfärdade fram till 2010

För sökande med slutbetyg som inte uppfyller kravet för 90% godkända gymnasiepoäng och som efter den 1 juli 2020 kompletterar för grundläggande behörighet, krävs förutom komplettering av godkända gymnasiepoäng, även godkända betyg i Svenska 3, Engelska 6 och i Matematik 1 a-c. Gymnasiepoängen för dessa kurser kan ingå för att uppfylla 90%-kravet.

Godkänt betyg i motsvarande äldre kurs godtas, exempelvis kan Engelska 6 ersättas av Engelska B.

Tänk på att Svenska C inte kan ersätta Svenska 3.

Avgångsbetyg 

Om en sökande med avgångsbetyg inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2020 skärps kraven därefter: Hen måste då ha lägst betyg E i Svenska/Svenska som andraspråk 3, Engelska 6 och i Matematik 1, eller motsvarande äldre kurs/ämne.  

Tänk på att Svenska C inte kan ersätta Svenska 3.

Sökande som har avgångsbetyg med matematik behöver inte komplettera med matematik, oavsett betyg, årskurs och linje.

Behörighetsomplettering senast/efter 1 juli 2020

Amir har ett slutbetyg utfärdat 2010-06-06. Han saknar godkänt betyg i Svenska B och uppfyller därför inte kravet för grundläggande behörighet. Amir kan då läsa upp godkänt betyg i Svenska 2 fram till och med  1 juli 2020 för att uppfylla kraven för grundläggande behörighet. 

Om han inte hinner läsa upp behörigheten senast 1 juli 2020, måste han efter detta datum, förutom Svenska 2, även komplettera med Svenska 3 och Engelska 6

Karin har ett slutbetyg från 2008-06-11. Hon har godkänt betyg i 2 100 gymnasiepoäng vilket betyder att hon inte kommer inte upp i 90 % godkända gymnasiepoäng.  Kurser i Svenska A och B samt i Engelska A är dock godkända, men Matematik A är en av de kurser hon har IG i. 

Det här betyder att Karin fram till och med 1 juli 2020 måste komplettera med kurser motsvarande 150 gymnasiepoäng – alltså med kurser hon inte har godkänt betyg i. Däremot om hon kompletterar efter 1 juli 2020 måste Karin dessutom ha godkänt  betyg i Matematik 1, Svenska 3 och Engelska 6 för att nå grundläggande behörighet. Alla tre kurser kan räknas in (300 gyp) i de 150 som saknades.

Redan grundläggande behörig = fortsatt behörig 

Den som är grundläggande behörig sedan tidigare eller blivit det genom komplettering senast 1 juli 2020, har alltså även i fortsättningen grundläggande behörighet till högskolestudier.