Lyssna

Övers behörighet olika skolformer

Kurser i den särskilda behörigheten som får ersättas av program med vissa kurser i gymnasieskolan: 

Särskild behörighet

Program Gy11/Vux12

Program 2000/2001           

Program 92/94

Biologi 2

eller särskild behörighet i:

Biologi 1

 

Biologi B

eller särskild behörighet i:

Biologi A

Naturbruks-programmet med

någon av kurserna:

Djurens biologi

eller

Marken och växternas biologi

eller

Biologi i vattenmiljöer
Naturbruks-programmet med

kurserna:

Ekologi

Växt- och djurliv

Kretslopp

Mikrobiologi och genetik

Naturbruks-programmet med

kurserna:

Ekologi

Kretslopp i mark, vatten och luft

Miljö- och naturvård

Mikrobiologi och genteknik

Växt- och djurliv

Fysik 1a

alternativt

Fysik 1b1 + 1b2

 

Fysik A

El- och energiprogrammet med

kurserna:

Energiteknik 1

Energiteknik 2

Förnybar energi

Praktisk ellära

Elprogrammet, Energiprogrammet,

Fordonsprogrammet ellerIndustriprogrammet medkurserna:Ellära A

Ellära B

Elektronik – grundkurs

eller

Ellära för flygmekaniker A

Ellära för flygmekaniker B

Flygelektronik

Elprogrammet med kurserna:

Likström och 1-fas växelström

Växelström 3-fas

Elektronik – grundkurs

eller

Fordons- programmet med kurserna:

Likström och 1-fas växelström

Elektronik – grundkurs

Flygavionik

Flygavionik – service och

underhåll

Flyginstrument

Flygteknik – grundkurs

Flygplan och helikopterservice

och underhåll

Flygsystemteknik
Kemi 1/Kemi A

El- och energiprogrammet med kurserna:

Vatten- och miljöteknik

Vatten och processkemi

Industri- programmet med kurserna:

Kemi – process A

Kemi – process B

eller

Energi- programmet med

kursen:

Energi B

Industri- programmet med kurserna:

Likström och 1-fas växelström

Växelström 3-fas

Elektronik – grundkurs

Kemi – process A

Kemi – process B

Massa- och pappersteknik –

grundkurs

Miljö – process

Matematik B  

Elprogrammet,

Energiprogrammet,

Fordonsprogrammet eller

Industriprogrammet med kurserna:

Ellära A

Ellära B

Växelström trefas

Elprogrammet,

Energiprogrammet eller

Fordonsprogrammet med

kurserna:

Likström och 1-fas växelström

Växelström 3-fas

Elektronik – grundkurs

eller

Industriprogrammet med

kurserna:

Likström och 1-fas växelström

Växelström 3-fas

Elektronik – grundkurs

Kemi – process A

Kemi – process B

Massa- och pappersteknik – grundkurs

Miljö – process

Naturkunskap 2

eller särskild behörighet i:

Naturkunskap 1a1 + 1a2

alternativt

Naturkunskap 1b

 

Naturkunskap B

eller särskild behörighet i:

Naturkunskap A

 

 

Vård- och omsorgsprogrammet

med kurserna:

 

Naturkunskap 1a1

Anatomi och fysiologi 1 och 2

Omvårdnad 1 och 2

Hälso- och sjukvård 1

 

Eller

 

Naturkunskap 1a1

Hälsopedagogik

Medicin 1

Etik och människans livsvillkor

 

Eller

 

Naturbruksprogrammet med

kurserna:

Naturkunskap 1a1

och

Djuren i naturbruket

Djurhållning

 

Eller

 

Djuren i naturbruket

Växtodling 1

 

Eller

 

Växtkunskap 1

Trädgårdsodling

eller

Mångbruk i skog samt någon av

kurserna:

Skogsskötsel 1

Jakt och viltvård 1

Fiske och vattenvård 1

Naturbruksprogrammet med

kurserna:

Ekologi

Kretslopp

Växt- och djurliv

eller

Omvårdnadsprogrammet

med kurserna:

Medicinsk grundkurs

Vård och omsorgsarbete

eller

Teknikprogrammet med

kurserna:

Ergonomi

Miljöteknik

Omvårdnadsprogrammet med

kurserna:

Medicinsk grundkurs A

Medicinsk grundkurs B

Omvårdnad A

Omvårdnad B

eller

Naturbruksprogrammet med

kurserna:

Ekologi

Kretslopp i mark, vatten och luft

Miljö- och naturvård

Mikrobiologi och genteknik

Växt- och djurliv

Senast uppdaterad: 27 april 2021