Inga meritpoäng för områdeskurser – exemplet Malik

Sökande med slutbetyg som läst områdeskurser, kommer inte att kunna räkna med 1,0 meritpoäng för områdeskurser efter maj månad 2022. Fram tills dess gäller dagens regler. Exemplet med Malik som söker till grundlärarprogrammet illustrerar effekten.

De individer som sökt tidigare och fått ett meritvärde med meritpoäng för områdeskurser, kommer att få ett lägre meritvärde i och med förändringen. Detta under förutsättning att de söker samma utbildningar med identiska meriter. 

Malik söker till grundlärarprogrammet 

Till utbildningen krävs för särskild behörighet: En B, Ma B, Nk A och Sh A


Områdeskurser, områdesbehörighet 6 B

Kurs 

Meritpoäng

Etik och livsfrågor

0,5 meritpoäng

Filosofi A 0,25 meritpoäng
Kultur och idéhistoria 0,5 meritpoäng
Mediekommunikation A 0,5 meritpoäng
Människan socialt och kulturellt 0,5 meritpoäng
Pedagogiskt ledarskap 0,5 meritpoäng
Psykologi A 0,25 meritpoäng
Samhällskunskap B 0,5 meritpoäng
Skapande verksamhet 0,5 meritpoäng
Svenska C
– muntlig och skriftlig kommunikation
0,25 meritpoäng
Utveckling, livsvillkor och socialisation 0,5 meritpoäng
Virtuella miljöer 0,5 meritpoäng

Här utgår vi från Maliks slutbetyg med meritpoängen markerad. 

Områdeskurs som ger meritpoäng fram till VT22

Övriga kurser gäller fortsatt

Maliks betyg MED meritpoäng för områdeskurser 

Kurs

Betyg

Poäng

Betygs-
värde

Merit-poäng

Information och layout A MVG 50 x 20 =
1 000

 

Bild och form 1a1

A

50

x 20 =
1 000

 

Engelska A

VG

100

x 15 =
1 500

 

Engelska B

G

100

x 10 =
1 000

 

Engelska C

MVG

100

x 20 =
2 000

O,5

Företagsekonomi A

MVG

50

x 20 =
1 000

 

Fysik A

MVG

100

x 20 =
2 000

 

Geografi 1

A

100

x 20 =
2 000

 

Historia A

VG

100

x 15 =
1 500

 

Natur- och friluftsliv

VG

50

x 15 =
750

 

Pedagogiskt ledarskap

VG

100

x 15 =
1 500

 

Filmkunskap

G

50

x 10 =
500

 

Kultur- och idéhistoria

G

100

x 10 =
1 000

0,5

Matematik A

VG

100

x 15 =
1 500

 

Matematik B

G

50

x 10 = 500

 

Matematik C

G

100

x 10 =
1 000

0,5

Matematik D

MVG

100

x 20 =
2 000

0,5

Naturkunskap A

MVG

50

x 20 =
1 000

 

Naturkunskap B

MVG 

100

x 20 =
2 000

 

Psykologi 1

C

50

x 15 = 750

 

Psykologi 2

C

50

x 15 = 750

 

Religionskunskap A

MVG 

50

x 20 =
1 000

 

Religionskunskap 2

A

50

x 20 =
1 000

 

Rättskunskap

MVG

50

x 20 =
1 000

 

Samhällskunskap B

MVG

100

x 20 =
2 000

0,5

Svenska som andraspråk A

VG

100

x 15 =
1 500

 

Svenska som andraspråk B

MVG

100

x 20 =
2 000

 

Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation

VG 

50

x 15 =
750

 

Tyska steg 3

G

100

x 10 =
1 000

0,5

 

 

2 350

38 500

2,5

2,0

Inför VT2022. Maliks sammanlagda betygsvärde blir 38 500/2 350 = 16,38 + 2,5 meritpoäng = 18,88 när han söker till Grundlärarprogrammet. Han uppnår full meritpoäng (2,5 poäng) med områdeskurser på 1,0 poäng. 

HT2o22 och framåt. När Malik söker till Grundlärarprogrammet HT22 får han inga meritpoäng för sina områdeskurser och hans meritvärde sänks då till 18,38. Sammanlagt betygsvärde blir 38 500/2 350 = 16,38 + 2,0 meritpoäng.

Meritpoängskurser kan höja

För att Malik skall komma upp i full meritpoäng behöver han komplettera med Tyska 4.

Han kan inte komplettera med fler kurser i engelska eftersom han redan har läst högsta kursen, Engelska C. 

Han kan inte heller komplettera med Matematik 5 eftersom han redan har 1,0 meritpoäng för matematik vilket är det högsta antal meritpoäng sökande med slutbetyg kan få för matematik.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2021