Lyssna

Följdfrågor från intresserade

På Studera.nu finns frågor och svar för intresserade, men fler frågor utifrån individens behov kan förstås uppstå. Som vägledare kan du alltid e-posta din fråga om grundläggande behörighetsprovet till UHR. Länken ligger sist på sidan.

Går det att förbereda sig för provet? 

Då provet prövar kompetenser som man förvärvat över tid, är det svårt att "plugga på" inför provet. Här spelar givetvis individens erfarenheter från arbets- och samhällsliv in, liksom fördjupade fritidsintressen. Men att läsa mycket, både på svenska och engelska kan utgöra en bra förberedelse: fackprosa, litterära texter och debattartiklar, liksom att lyssna på debatter och föreläsningar på svenska och engelska och att öva på den skriftliga förmågan på båda språken likaså. För matematik-grunder finns övningar på matteboken.se. 

Ett källkritiskt förhållningssätt och förmåga att värdera information är också bra att kunna tillämpa, liksom att anpassa texter för olika läsare. 

En utförlig beskrivning av kompetenserna finns i UHR:s föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (ändring av 2013:1).

Nödvändiga kompetenser, UHRFS 2021:4

Förbered dig så här, på Studera.nu

Kommer det att finnas övningsprov? 

Då det inte finns några tidigare prov att visa, kommer UHR endast att kunna ge några exempel på frågornas utformning, se Studera.nu. 

Kommer UHR att välja ut vilka som får skriva provet?


Nej, det är ”först till kvarn” som gäller. Den som är ute i god tid med sin anmälan ökar sina chanser att få en provplats.

För att inte överbelasta anmälningsfunktionen kommer UHR att skapa ett digitalt väntrum som öppnar en timme innan anmälan och där man tilldelas ett lottnummer. När anmälan öppnar kl. 8.00 får man tillgång till tjänsten efter sitt lottnummer. Något som systemet sköter.  

Hur många utbildningar har grundläggande behörighet som enda behörighetskrav? 

Mer än 3 000 kurser och ett hundratal utbildningsprogram på högskolan har  grundläggande behörighet som enda krav. 

Frågor om behörighet

Hur ska den som fått godkänt resultat på provet och som vill läsa program som kräver särskild behörighet gå till väga?

Personen måste läsa kurser inom vuxenutbildningen eller vid folkhögskola.  Har personen motsvarande kunskaper/kompetens i de kurser som krävs för särskild behörighet, kan hen ansöka om att prövas med undantag vid antagning. Bedömningen görs av högskolan i fråga. Att läsa ett basår, eller en bastermin kan också vara en väg till behörighet. 

Kan en sökande som fått godkänt resultat på provet tillgodoräkna sig motsvarande Engelska 6 eller annan kurs för särskild behörighet? 

Nej, ett godkänt provresultat ger inte särskild behörighet i Engelska 6, eller i någon annan enskild kurs. Ett godkänt resultat motsvarar grundläggande behörighet. 

Vilken urvalsgrupp deltar provskrivare i? 

Den som har fått godkänt resultat på provet och saknar högskoleprovsresultat, kommer att prövas i urvalsgruppen "Övriga sökande". Sökande i den här gruppen rangordnas efter sökande i andra urvalsgrupper med meritvärde, så dessa platser fördelas med andra ord i sista hand. 

Sökande med ett högskoleprovsresultat deltar i urvalsgruppen för HP.

Senast uppdaterad: 13 september 2023