Reglerad utbildning är all utbildning som utformats särskilt för ett visst yrke och som omfattar en eller flera kurser som vid behov kompletteras genom yrkesutbildning, provtjänstgöring eller yrkesutövning.

Utformningen av och nivån på yrkesutbildningen, provtjänstgöringen eller yrkesutövningen ska fastställas i den berörda medlemsstatens lagar och andra författningar, eller övervakas eller godkännas av den för ändamålet utsedda myndigheten.

Detta har fastställts i artikel 3(1)(e) i direktiv 2005/36/EG.

Reglerad utbildning inom högre utbildning i Sverige:

Apotekarexamen (Degree of Master of Science in Pharmacy)

Arbetsterapeutexamen (Degree of Bachelor of Science in Occupational Therapy)

Arkitektexamen (Degree of Master of Architecture)

Audionomexamen (Degree of Bachelor of Science in Audiology)

Barnmorskeexamen (Postgraduate Diploma in Midwifery)

Biomedicinsk analytikerexamen (Degree of Bachelor of Science in Biomedical Laboratory Science)

Brandingenjörsexamen (Degree of Bachelor of Science in Fire Protection Engineering)

Civilekonomexamen (Degree of Master of Science in Business and Economics)

Civilingenjörsexamen (Degree of Master of Science in Engineering)

Dietistexamen (Degree of Bachelor of Science in Dietetics)

Folkhögskollärarexamen (Higher Education Certificate in Folk High School Education)

Fysioterapeutexamen (Degree of Bachelor of Science in Physiotherapy)

Förskollärarexamen (Degree of Bachelor of Arts in Pre-School Education)

Grundlärarexamen (Degree of Bachelor of Arts / Degree of Master of Arts in Primary Education)

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen (Degree of Master of Science in Healthcare Counselling)

Högskoleingenjörsexamen (Degree of Bachelor of Science in Engineering)

Juristexamen (Degree of Master of Laws)

Logopedexamen (Degree of Master of Science in Speech and Language Pathology)

Läkarexamen (Degree of Master of Science in Medicine)

Optikerexamen (Degree of Bachelor of Science in Optometry)

Ortopedingenjörsexamen (Degree of Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics)

Psykologexamen (Degree of Master of Science in Psychology)

Psykoterapeutexamen (Postgraduate Diploma in Psychotherapy)

Receptarieexamen (Degree of Bachelor of Science in Pharmacy)

Röntgensjuksköterskeexamen (Degree of Bachelor of Science in Diagnostic Radiology Nursing)

Sjukhusfysikerexamen (Degree of Master of Science in Medical Physics)

Sjuksköterskeexamen (Degree of Bachelor of Science in Nursing)

Sjöingenjörsexamen (Degree of Bachelor of Science in Marine Engineering)

Sjökaptensexamen (Degree of Bachelor of Science in Nautical Science)

Socionomexamen (Degree of Bachelor of Science in Social Work)

Specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing)

Speciallärarexamen (Postgraduate Diploma in Special Needs Training)

Specialpedagogexamen (Postgraduate Diploma in Special Educational Needs)

Studie- och yrkesvägledarexamen (Degree of Bachelor of Arts in Study and Career Guidance)

Tandhygienistexamen (Degree of Bachelor of Science in Dental Hygiene)

Tandläkarexamen (Degree of Master of Science in Dental Surgery)

Tandteknikerexamen (Degree of Bachelor of Science in Dental Technology)

Yrkeslärarexamen (Higher Education Diploma in Vocational Education)

Ämneslärarexamen (Degree of Master of Arts / Science in Secondary / Upper Secondary Education)

För ytterligare information kontakta rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationer på ykinfo@uhr.se

Senast uppdaterad: 21 september 2022