Yrket bergsguide är ett reglerat yrke i Sverige. UHR är behörig myndighet för yrket.

Europeiskt yrkeskort för bergsguider

Du som är bergsguide och vill arbeta inom ditt yrke i ett annat land inom EU kan ansöka om erkännande av dina yrkeskvalifikationer genom det europeiska yrkeskortsförfarandet (European Professional Card, EPC). Yrkeskortet är en elektronisk metod för att erkänna yrkeskvalifikationer som är enklare och snabbare än ett traditionellt erkännandeförfarande.

För arbete i ett annat land inom EU än Sverige

Yrket bergsguide är reglerat i vissa, men inte samtliga, länder inom EU. Om yrket är reglerat i det land där du vill arbeta kan du ansöka om erkännande av dina yrkeskvalifikationer genom att ansöka om det europeiska yrkeskortet (EPC) eller genom att kontakta den behöriga myndigheten för yrket i det landet.

För arbete i Sverige

Enligt Konsumentverkets allmänna råd (KOVFS 2008:5) om glaciärsäkerhet bör en person som leder verksamhet på glaciär eller i annan högfjällsterräng där särskild fallrisk föreligger vara ’behörig bergsguide’.  Den näringsidkare som tillhandahåller verksamhet på glaciär eller i annan högfjällsterräng där särskild fallrisk föreligger har ansvar att säkerställa att den tjänst som erbjuds är säker och bör även se till att den person som leder verksamheten är ’behörig bergsguide’.

Du kan ansöka om erkännande av dina yrkeskvalifikationer som bergsguide från ett annat land än Sverige på två sätt:

För dig som är bergsguide med yrkeskvalifikationer från ett land utanför EU

Om du har en yrkeskvalifikation från ett land utanför EU kan du ansöka om det europeiska yrkeskortet (EPC) om din yrkeskvalifikation redan har erkänts i ett land inom EU, och du har utövat ditt yrke där i minst tre år efter erkännandet.

För ytterligare information, kontakta UHR på ykinfo@uhr.se.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020