Antagningsstatistik

Antagningsåret har tre terminer. Höst- och vårterminerna har två antagningsomgångar. Vi ansvarar för att ta fram statistik över bl.a. antal sökande, lägsta antagningspoäng, och antal antagna till universitets- och högskoleutbildningar för dessa.

Använd sökfunktionen för Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik.

Med hjälp av sökfunktionen kan du få fram uppgifter för alla terminer tillbaka till sommarkurser 2008. Sökfunktionen ger dig överblick och du kan sortera om i resultatlistan beroende på vad du är intresserad av.

Tidigare statistik som VHS ansvarade för (excelfiler från år 2010 och tidigare) hittar du på undersidan Tidigare terminer.


Senast uppdaterad: