Antagningsstatistik

Antagningsåret har tre terminer. Höst- och vårterminerna har två antagningsomgångar. Vi ansvarar för att ta fram statistik över bl.a. antal sökande, lägsta antagningspoäng, och antal antagna till universitets- och högskoleutbildningar för dessa.

Använd sökfunktionen för Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik.

Med hjälp av sökfunktionen kan du få fram uppgifter för alla terminer tillbaka till sommarkurser 2008. Sökfunktionen ger dig överblick och du kan sortera om i resultatlistan beroende på vad du är intresserad av.

Tidigare statistik som VHS ansvarade för (excelfiler från år 2010 och tidigare) hittar du på undersidan Tidigare terminer.

Statistik per antagningsomgång

UHR:s statistik beskriver antalet under de olika stegen av antagningsprocessen i en antagningsomgång till en termin, exempelvis antalet sökande vid sista anmälningsdag eller antalet antagna efter det första urvalet i den nationella antagningsomgången (HT2014).

Vad skiljer UHR:s statistik från den officiella statistiken?

UHR:s statistik skiljer sig från den officiella statistiken som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ansvarar för och som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar på uppdrag av UKÄ. UKÄ:s statistik avser också de olika stegen av antagningsprocessen till en termin, men avser så gott som samtliga antagningsomgångar för utbildningar med studiestart samma termin. Exempelvis hösten 2014 omfattar den officiella statistiken den nationella antagningsomgången (HT2014), den internationella antagningsomgången till masterutbildningar, den internationella antagningsomgången till kurser och ett flertal övriga mindre antagningsomgångar - alla med studiestart hösten 2014.

Den som söker och vill använda statistik om sökande och antagna bör veta att antagningsstatistiken skiljer sig åt mellan myndigheterna.

Läs mer i PM om Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik.


Senast uppdaterad: