Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

Here you can search for words and terms.

Välj språk

Result:

32 hits

Internationalisering (inkl. begrepp i samband med

 • English

  Bologna Expert

  Swedish

  Bolognaexpert
 • English

  Bologna Process

  Swedish

  Bolognaprocessen
 • English

  brain drain

  Swedish

  forskarflykt
 • Swedish

  utlandsförlagd utbildning
 • Swedish

  bilaga till examensbevis
 • English

  double degree

  Swedish

  dubbel examen
 • English

  ECTS
  European Credit Transfer and Accumulation System

  Swedish

  ECTS
 • English

  ECTS credit

  Swedish

  ECTS-poäng
 • English

  EU exchange programme

  Swedish

  EU:s utbytesprogram
 • Swedish

  utbytesprogram
 • Swedish

  utbytesstudent
 • English

  exchange studies

  Swedish

  utbytesstudier
 • Swedish

  utbyteslärare
 • English

  host university

  Swedish

  värduniversitet
 • English

  incoming student
  international student

  Swedish

  inresande student
 • Swedish

  ivägledning
 • English

  international placement
  international internship

  Swedish

  utlandspraktik
 • Swedish

  internationell student
 • English

  internationalisation at home

  Swedish

  internationalisering på hemmaplan
 • English

  joint degree

  Swedish

  gemensam examen
 • English

  learning agreement

  Swedish

  undervisningsavtal
 • English

  mobility grant
  exchange scholarship

  Swedish

  utbytesstipendium
 • English

  non-exchange student
  free mover

  Swedish

  freemover-student
  freemoverstudent
 • Swedish

  utresande student
 • Swedish

  partneruniversitet
 • Swedish

  referensram för examina
 • Swedish

  studentutbyte
 • English

  student mobility

  Swedish

  studentmobilitet
 • English

  student residence permit

  Swedish

  uppehållstillstånd för studenter
 • English

  student visa

  Swedish

  studentvisum
 • English

  study abroad

  Swedish

  utlandsstudier
 • English

  transnational education
  borderless education

  Swedish

  gränsöverskridande utbildning
Back to top