Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö All
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Ä (11 words)

Swedish English
ämne subject
ämnes- och programutvärdering (se utbildningsutvärdering)
ämnesbeskrivning teaching and research duties
ämnesfördjupning
ämnesprogression
in-depth subject study
advanced study
ämnesföreträdare
ämnesansvarig
head of subject
ämneskunskap subject knowledge
ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 Degree of Master of Arts/Science in Secondary Education
ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Degree of Master of Arts/Science in Upper Secondary Education
ämnesmetodik subject-specific methodology
ämnesområde
ämneskategori
subject area
ämnesspecifik subject-specific