Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö All
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Ö (11 words)

Swedish English
ömsesidigt akademiskt erkännande av högre utbildning mutual academic recognition
öppen ingång common entry
common initial study period
öppen lärresurs open educational resource
OER
övergångsbestämmelse interim regulation
transitional regulation
övergångsfrekvens higher education initial participation rate
HEIPR
Överklagandenämnden för högskolan
ÖNH
Higher Education Appeals Board
översiktskurs survey course
general course
övning exercise
practice
övningskurs practical course
applied course
övningsskrivning mock exam
practice examination
övningsuppgift practical assignment