Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö All
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

B (49 words)

English Swedish
Bachelor of Arts in Education
Bachelor of Science in Education Bachelor’s degree (180/210 credits) BEd
lärarexamen på grundnivå
Bachelor of Education for the Compulsory School
Bachelor of Education for the Primary School
grundskollärarexamen 1-7
Bachelor of Education for the Compulsory School Year 4-9
Bachelor of Education for the Secondary School
grundskollärarexamen 4-9
Bachelor of Education in Art and Design bildlärarexamen
Bachelor of Education in Child and Youth Education barn- och ungdomspedagogisk examen
Bachelor of Education in Crafts slöjdlärarexamen
Bachelor of Education in Home Economics hushållslärarexamen
Bachelor of Education in Physical Education idrottslärarexamen
Bachelor of Science in Marine Engineering sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen
Bachelor of Science in Nautical Science sjökaptens- och maskinteknikerexamen
Bachelor’s essay
Bachelor’s project
kandidatuppsats
Bachelor’s programme
first-cycle programme
kandidatprogram
basic knowledge grundläggande kunskaper
basic medicine medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper
basic research
pure research
grundforskning
basis of assessment bedömningsgrund
basis of assessment betygsunderlag
be given credit for
be credited with
tillgodoräkna sig
be on a placement
do an internship do a placement work as an intern
praktisera
behavioural sciences biology etologi
Bildung
education
bildning
bio materials biomaterial
biocatalysis and enzyme technology biokatalys och enzymteknik
biochemicals biokemikalier
biochemistry and molecular biology biokemi och molekylärbiologi
bioenergy bioenergi
bioengineering equipment bioteknisk apparatteknik
bioethics bioteknisk etik
bioinformatics
computational biology
bioinformatik
beräkningsbiologi
bioinformatics and systems biology bioinformatik och systembiologi
biological systematics biologisk systematik
biology
biological sciences
biologi
biomaterials science biomaterialvetenskap
biomedical laboratory science
biomedical laboratory technology
biomedicinsk laboratorievetenskap
biomedicinsk laboratorieteknologi
biomedical scientist biomedicinsk analytiker
biophysics biofysik
bioprocess technology bioprocessteknik
bioremediation biosanering
biotechnology bioteknik
board of governors
board of trustees /US/
högskolestyrelse
Bologna Expert Bolognaexpert
Bologna Process Bolognaprocessen
botany botanik
brain drain forskarflykt
bridging programme for graduates with foreign qualifications kompletterande utbildning för akademiker med avslutad utländsk utbildning
building technologies husbyggnad
built environment
civil engineering
samhällsbyggnadsteknik
business administration företagsekonomi
business incubator
incubator
företagsinkubator
inkubator
Back to top