Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö All
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

D (226 words)

English Swedish
dean dekan
dekanus
declaration of enrolment studieförsäkran
defence of doctoral thesis
thesis defence dissertation defence PhD defence
disputation
deferment of studies anstånd med studier
degree certificate
diploma
examensbevis
degree of activity aktivitetsgrad
Degree of Bachelor
BA BSc
kandidatexamen
Degree of Bachelor of Arts
Degree of Bachelor of Science Degree of Bachelor of Social Science
filosofie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Arts in Pre-School Education förskollärarexamen
Degree of Bachelor of Arts in Primary Education – Extended School grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
Degree of Bachelor of Arts in Study and Career Guidance studie- och yrkesvägledarexamen
Degree of Bachelor of Fine Arts
BFA
konstnärlig kandidatexamen
Degree of Bachelor of Fine Arts konstnärlig kandidatexamen i fri konst
Degree of Bachelor of Fine Arts in Arts and Crafts konstnärlig kandidatexamen i konsthantverk
Degree of Bachelor of Fine Arts in Dance konstnärlig kandidatexamen i dans
Degree of Bachelor of Fine Arts in Design konstnärlig kandidatexamen i design
Degree of Bachelor of Fine Arts in Literary Composition konstnärlig kandidatexamen i litterär gestaltning
Degree of Bachelor of Fine Arts in Media konstnärlig kandidatexamen i media
Degree of Bachelor of Fine Arts in Music konstnärlig kandidatexamen i musik
Degree of Bachelor of Fine Arts in Neo Circus konstnärlig kandidatexamen i nycirkus
Degree of Bachelor of Fine Arts in Opera konstnärlig kandidatexamen i opera
Degree of Bachelor of Fine Arts in Performing Arts and Media konstnärlig kandidatexamen i scen och media
Degree of Bachelor of Fine Arts in Theatre konstnärlig kandidatexamen i teater
Degree of Bachelor of Science teknologie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science naturvetenskaplig kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science in Audiology audionomexamen
Degree of Bachelor of Science in Biomedical Laboratory Science biomedicinsk analytikerexamen
Degree of Bachelor of Science in Business and Economics ekonomie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science in Dental Science odontologie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science in Dental Technology tandteknikerexamen
Degree of Bachelor of Science in Diagnostic Radiology Nursing röntgensjuksköterskeexamen
Degree of Bachelor of Science in Dietetics dietistexamen
Degree of Bachelor of Science in Engineering högskoleingenjörsexamen
Degree of Bachelor of Science in Fire Protection Engineering brandingenjörsexamen
Degree of Bachelor of Science in Forest Management skogsmästarexamen
Degree of Bachelor of Science in Forestry skoglig kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science in Landscape Construction and Management landskapsingenjörsexamen
Degree of Bachelor of Science in Marine Engineering sjöingenjörsexamen
Degree of Bachelor of Science in Medical Science medicine kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science in Military Studies officersexamen
Degree of Bachelor of Science in Nautical Science sjökaptensexamen
Degree of Bachelor of Science in Nursing sjuksköterskeexamen
Degree of Bachelor of Science in Occupational Therapy arbetsterapeutexamen
Degree of Bachelor of Science in Optometry optikerexamen
Degree of Bachelor of Science in Pharmaceutical Science farmacie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science in Pharmacy receptarieexamen
Degree of Bachelor of Science in Physiotherapy fysioterapeutexamen
sjukgymnastexamen
Degree of Bachelor of Science in Political Sciences politices kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics ortopedingenjörsexamen
Degree of Bachelor of Science in Social Work socionomexamen
Degree of Bachelor of Science in Veterinary Medicine veterinärmedicine kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science in Veterinary Nursing djursjukskötarexamen
Degree of Bachelor of Theology teologie kandidatexamen
Degree of Doctor konstnärlig doktorsexamen
Degree of Doctor
doctoral degree doctorate PhD
doktorsexamen
Degree of Doctor of Laws
Degree of Doctor of Legal Science
juris doktorsexamen
Degree of Doctor of Medical Science medicine doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy filosofie doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Agricultural Science agronomie doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Business and Economics ekonomie doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Dental Science odontologie doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Forestry skoglig doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Science farmacie doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Political Sciences politices doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Science teknologie doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Science naturvetenskaplig doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Veterinary Medicine veterinärmedicine doktorsexamen
Degree of Doctor of Theology teologie doktorsexamen
Degree of Licentiate konstnärlig licentiatexamen
Degree of Licentiate
Licentiate degree
licentiatexamen
Degree of Licentiate in Agricultural Science agronomie licentiatexamen
Degree of Licentiate of Arts
Degree of Licentiate of Science Degree of Licentiate of Social Science
filosofie licentiatexamen
Degree of Licentiate of Dental Science odontologie licentiatexamen
Degree of Licentiate of Legal Science
Degree of Licentiate of Laws
juris licentiatexamen
Degree of Licentiate of Medical Science medicine licentiatexamen
Degree of Licentiate of Pharmaceutical Science farmacie licentiatexamen
Degree of Licentiate of Political Sciences politices licentiatexamen
Degree of Licentiate of Science naturvetenskaplig licentiatexamen
Degree of Licentiate of Science teknologie licentiatexamen
Degree of Licentiate of Science in Business and Economics ekonomie licentiatexamen
Degree of Licentiate of Science in Forestry skoglig licentiatexamen
Degree of Licentiate of Theology teologie licentiatexamen
Degree of Licentiate of Veterinary Medicine veterinärmedicine licentiatexamen
Degree of Master (120 credits)
Degree of Master of Arts (120 credits) Degree of Master of Science (120 credits) Master’s degree (120 credits) MA MSc
masterexamen
Degree of Master (60 credits)
Degree of Master of Arts (60 credits) Degree of Master of Science (60 credits) Master’s degree (60 credits) MA MSc
magisterexamen
Degree of Master in Music (120 credits) konstnärlig masterexamen i musik
Degree of Master in Music (60 credits) konstnärlig magisterexamen i musik
Degree of Master in Political Science magisterexamen i statsvetenskap (60 credits)
Degree of Master of Agricultural Science (120 credits) agronomie masterexamen
Degree of Master of Agricultural Science (60 credits) agronomie magisterexamen
Degree of Master of Architecture arkitektexamen
Degree of Master of Arts (120 credits)
Degree of Master of Science (120 credits)
filosofie masterexamen
Degree of Master of Arts (60 credits)
Degree of Master of Science (60 credits)
filosofie magisterexamen
Degree of Master of Arts in Primary Education – Pre-School and School Years 1–3 grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3
Degree of Master of Arts in Primary Education – School Years 4–6 grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6
Degree of Master of Arts/Science in Secondary Education ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9
Degree of Master of Arts/Science in Upper Secondary Education ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Degree of Master of Fine Arts (120 credits)
Master’s degree (120 credits) MFA
konstnärlig masterexamen
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) konstnärlig masterexamen i fri konst
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Arts and Crafts konstnärlig masterexamen i konsthantverk
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Dance konstnärlig masterexamen i dans
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Design konstnärlig masterexamen i design
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Literary Composition konstnärlig masterexamen i litterär gestaltning
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Media konstnärlig masterexamen i media
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Neo Circus konstnärlig masterexamen i nycirkus
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Opera konstnärlig masterexamen i opera
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Performing Arts and Media konstnärlig masterexamen i scen och media
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Theatre konstnärlig masterexamen i teater
Degree of Master of Fine Arts (60 credits)
Master’s degree (60 credits) MFA
konstnärlig magisterexamen
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) konstnärlig magisterexamen i fri konst
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Arts and Crafts konstnärlig magisterexamen i konsthantverk
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Dance konstnärlig magisterexamen i dans
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Design konstnärlig magisterexamen i design
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Literary Composition konstnärlig magisterexamen i litterär gestaltning
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Media konstnärlig magisterexamen i media
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Neo Circus konstnärlig magisterexamen i nycirkus
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Opera konstnärlig magisterexamen i opera
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Performing Arts and Media konstnärlig magisterexamen i scen och media
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Theatre konstnärlig magisterexamen i teater
Degree of Master of Laws
LLM
juristexamen
Degree of Master of Legal Science (120 credits)
Degree of Master of Laws (120 credits)
juris masterexamen
Degree of Master of Legal Science (60 credits)
Degree of Master of Laws (60 credits)
juris magisterexamen
Degree of Master of Medical Science (120 credits) medicine masterexamen
Degree of Master of Medical Science (60 credits) medicine magisterexamen
Degree of Master of Political Science (120 credits) politices masterexamen
Degree of Master of Political Science (60 credits) politices magisterexamen
Degree of Master of Science (120 credits) naturvetenskaplig masterexamen
Degree of Master of Science (120 credits) teknologie masterexamen
Degree of Master of Science (60 credits) teknologie magisterexamen
Degree of Master of Science (60 credits) naturvetenskaplig magisterexamen
Degree of Master of Science in Agriculture agronomexamen
Degree of Master of Science in Business and Economics civilekonomexamen
Degree of Master of Science in Business and Economics (120 credits) ekonomie masterexamen
Degree of Master of Science in Business and Economics (60 credits) ekonomie magisterexamen
Degree of Master of Science in Dental Science (60 credits) odontologie magisterexamen
Degree of Master of Science in Dental Science(120 credits) odontologie masterexamen
Degree of Master of Science in Dental Surgery tandläkarexamen
Degree of Master of Science in Engineering civilingenjörsexamen
Degree of Master of Science in Forestry jägmästarexamen
Degree of Master of Science in Forestry (120 credits) skoglig masterexamen
Degree of Master of Science in Forestry (60 credits) skoglig magisterexamen
Degree of Master of Science in Horticulture hortonomexamen
Degree of Master of Science in Landscape Architecture landskapsarkitektexamen
Degree of Master of Science in Medical Physics sjukhusfysikerexamen
Degree of Master of Science in Medicine
University Medical Degree Doctor of Medicine (MD)
läkarexamen
Degree of Master of Science in Pharmaceutical Science (120 credits) farmacie masterexamen
Degree of Master of Science in Pharmaceutical Science (60 credits) farmacie magisterexamen
Degree of Master of Science in Pharmacy apotekarexamen
Degree of Master of Science in Psychology psykologexamen
Degree of Master of Science in Speech and Language Pathology logopedexamen
Degree of Master of Science in Veterinary Medicine veterinärexamen
Degree of Master of Science in Veterinary Medicine (120 credits) veterinärmedicine masterexamen
Degree of Master of Science in Veterinary Medicine (60 credits) veterinärmedicine magisterexamen
Degree of Master of Science in War Studies (60 credits) magisterexamen i krigsvetenskap
Degree of Master of Theology (120 credits) teologie masterexamen
Degree of Master of Theology (60 credits) teologie magisterexamen
degree programme utbildningsprogram
program
degree programme student programstudent
degree project
independent project
examensarbete
självständigt arbete
degree specialisation inriktning på examen
degree-awarding powers
entitlement to award a qualification
examenstillstånd
delegation of authority
delegation of powers
delegationsordning
dental hygienist tandhygienist
dental practitioner tandläkare
department
school
institution
department board institutionsstyrelse
departmental duties institutionstjänstgöring
departmental secretary institutionssekreterare
deputy head of department
assistant head of department
biträdande prefekt
deputy head of department
assistant head of department
proprefekt
ställföreträdande prefekt
deputy vice-chancellor /GB/
vice president /US/
vicerektor
dermatology and venereal diseases dermatologi och venerologi
design design
developmental biology utvecklingsbiologi
diagnostic biotechnology diagnostisk bioteknologi
diagnostic test diagnostiskt prov
didactics didaktik
dietician dietist
diploma
certificate
diplom
diploma mill bluffuniversitet
Diploma of Education in Aviation flyglärarexamen
diploma supplement bilaga till examensbevis
direct government funding anslag
direct government funding direkta statsanslag
direct government funding anslagsfinansiering
direct government funding statsanslag
direct government funding for research forskningsanslag
direct government funding for research and third-cycle programmes fakultetsanslag
director
supervisor
föreståndare
director of studies studierektor
disciplinary board disciplinnämnd
disciplinary case disciplinärende
disciplinary domain utbildningsområde
disciplinary foundation vetenskaplig grund
disciplinary measure disciplinär åtgärd
disciplinåtgärd
disciplinary regulation
disciplinary provision
disciplinbestämmelse
disciplinregel
disciplinary research domain vetenskapsområde
discipline vetenskapsfält
discipline disciplin
discontinue a course or a study programme avveckla utbildning
discrete mathematics diskret matematik
dismiss
reject
avvisa
dissemination of research results forskningsinformation
distance education
virtual learning
distansundervisning
distance learning distansutbildning
distance learning course distanskurs
distance student distansstudent
distinguished university teacher
excellent teaching practitioner
excellent lärare
distribution platform distributionsform
docent
reader /GB/ associate professor /US/
docent
docent certificate docentbevis
docentintyg
doctor doktor
doctor of medicine läkare
doctoral award ceremony
doctoral degree ceremony doctoral degree conferment ceremony
doktorspromotion
promotion promovering
doctoral cap doktorshatt
doctoral grant utbildningsbidrag
doctoral ring doktorsring
doctoral student
third-cycle student research student PhD student
doktorand
forskarstudent forskarstuderande
doctoral student representative doktorandombudsman
doktorandombud
doctoral studentship
PhD studentship
doktorandanställning
doctoral supervisor
research supervisor
forskarhandledare
doctoral thesis
doctoral dissertation
doktorsavhandling
donor
benefactor
donator
double degree dubbel examen
driving instructor trafiklärare
drop-out avhoppare
Back to top