Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

Result:

73 hits

G

Swedish

G (se godkänd)

English

Swedish

gästföreläsning

English

guest lecture

Swedish

gästforskare

English

visiting research fellow

Swedish

gästlärare

English

visiting lecturer
visiting teacher , guest lecturer , guest teacher

Swedish

gästlektor

English

visiting senior lecturer
guest senior lecturer

Swedish

gästprofessor

English

visiting professor
guest professor

Swedish

gastroenterologi

English

gastroenterology and hepatology

Swedish

gäststudent (se inresande student)

English

Swedish

gäststudent (se internationell student)

English

Swedish

gäststuderande (se inresande student)

English

Swedish

ge dispens (se bevilja undantag)

English

Swedish

gemensam antagning (se samordnad antagning)

English

Swedish

gemensam examen

English

joint degree

Swedish

general degree (se generell examen)

English

Swedish

generell examen

English

general qualification

Swedish

generellt program

English

programme leading to a general qualification

Swedish

genetik

English

genetics

Swedish

genetik och förädling inom lantbruksvetenskap

English

genetics and breeding in agricultural sciences

Swedish

genomsnittsbetyg

English

average grade

Swedish

genomströmning

English

student completion

Swedish

genomströmningshastighet

English

student completion rate

Swedish

genusstudier

English

gender studies

Swedish

genusvetenskap

English

gender studies

Swedish

geofysik

English

geophysics

Swedish

geofysisk teknik

English

geophysical engineering

Swedish

geokemi

English

geochemistry

Swedish

geologi

English

geology

Swedish

geometri

English

geometry

Swedish

geoteknik

English

geotechnical engineering

Swedish

geovetenskap

English

earth sciences

Swedish

geovetenskap och miljövetenskap

English

earth and related environmental sciences

Swedish

geriatrik

English

geriatrics

Swedish

gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

English

gerontology, specialising in medical and health sciences

Swedish

globaliseringsstudier

English

globalisation studies

Swedish

god forskningssed

English

good research practice

Swedish

godkänd
G

English

pass

Swedish

godkännande

English

approval
acknowledgement

Swedish

godkännandegräns

English

pass threshold

Swedish

gradängsal

English

lecture theatre
room with tiered seating

Swedish

granska

English

review
inspect

Swedish

gränsöverskridande utbildning

English

transnational education
borderless education

Swedish

grundexamen (se examen på grundnivå)

English

Swedish

grundforskning

English

basic research
pure research

Swedish

grundkurs (se kurs)

English

Swedish

grundläggande behörighet

English

general entry requirements

Swedish

grundläggande behörighetskrav

English

general entry requirements

Swedish

grundläggande högskoleutbildning (se högskoleutbildning på grundnivå)

English

Swedish

grundläggande kunskaper

English

basic knowledge

Swedish

grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3

English

Degree of Master of Arts in Primary Education – Pre-School and School Years 1–3

Swedish

grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

English

Degree of Bachelor of Arts in Primary Education – Extended School

Swedish

grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6

English

Degree of Master of Arts in Primary Education – School Years 4–6

Swedish

grundnivå

English

first cycle

Swedish

grundskola

English

primary and lower-secondary school

Swedish

grundskolans senare år

English

secondary school

Swedish

grundskolans tidigare år

English

primary school

Swedish

grundskollärarexamen 1-7

English

Bachelor of Education for the Compulsory School
Bachelor of Education for the Primary School

Swedish

grundskollärarexamen 4-9

English

Bachelor of Education for the Compulsory School Year 4-9
Bachelor of Education for the Secondary School

Swedish

grundutbildning (se högskoleutbildning på grundnivå)

English

Swedish

grundutbildningsnämnd (se fakultetsnämnd)

English

Swedish

grundutbildningsnivå (se grundnivå)

English

Swedish

gruppövning

English

group work

Swedish

grupprum

English

group room

Swedish

gruppstudier

English

group study

Swedish

gymnasial vuxenutbildning

English

adult education at upper-secondary level

Swedish

gymnasiebetyg
betyg i gymnasieskolan

English

final school grades

Swedish

gymnasieexamen

English

upper secondary qualification
upper secondary diploma , high school diploma (american)

Swedish

gymnasiekompetens

English

completed upper secondary education or equivalent
completed high school education or equivalent (american)

Swedish

gymnasielärarexamen

English

Master of Education for the Upper Secondary School.

Swedish

gymnasienivå

English

upper-secondary level
post-16 , high-school level (american)

Swedish

gymnasiepoäng

English

upper-secondary school credits
post-16 credits , high school credits (american)

Swedish

gymnasieprogram

English

upper-secondary school programme
post-16 programme , high school programme (american)

Swedish

gymnasieskola

English

upper-secondary school
sixth-form college , high school (american)

Swedish

gymnasieutbildning

English

upper-secondary education
post-16 education , high school education (american)
Back to top