Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö All
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

I (42 words)

English Swedish
immunology immunologi
immunology in the medical area immunologi inom det medicinska området
Inadequate Quality bristande kvalitet
inauguration of the vice-chancellor /GB/
presidential inauguration /US/
rektorsinstallation
income-contingent loan inkomstrelaterat lån
incoming student
international student
inresande student
independent higher education provider enskild utbildningsanordnare
in-depth subject study
advanced study
ämnesfördjupning
ämnesprogression
indirect government funding statsbidrag
individual study plan for third-cycle studies individuell studieplan för högskoleutbildning på forskarnivå
individualised tuition individualiserad undervisning
induction period provtjänstgöring
industrial biotechnology industriell bioteknik
industrial technology industriell teknik
infectious medicine infektionsmedicin
informatics informationsteknik
information systems systemvetenskap, informationssystem och informatik
information systems, social aspects systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning
infrastructure engineering infrastrukturteknik
innovation centre innovationskontor
inorganic chemistry oorganisk kemi
institute of technology
university of technology
teknisk högskola
intellectual property rights of academic staff lärarundantaget
intended course learning outcomes kursmål
intended learning outcomes lärandemål
förväntat studieresultat
interaction technologies interaktionsteknik
interdisciplinarity
transdisciplinarity
tvärvetenskap
interdisciplinary
transdisciplinary
interdisciplinär
interdisciplinary
transdisciplinary
tvärvetenskaplig
ämnesövergripande
interdisciplinary research
transdisciplinary research
tvärvetenskaplig forskning
interfaculty fakultetsövergripande
interim regulation
transitional regulation
övergångsbestämmelse
interim suspension interimistisk avstängning
intermediate exit point etappavgång
international migration and ethnic relations internationell migration och etniska relationer
IMER
international placement
international internship
utlandspraktik
international student internationell student
internationalisation at home internationalisering på hemmaplan
interrupt
discontinue
avbryta
introductory chapter of a compilation thesis
summarising chapter of a compilation dissertation
kappa till avhandling
introductory course introduktionskurs
invigilator /GB/
proctor /US/
tentamensvakt
Back to top