Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

Result:

57 hits

I

Swedish

icke-poänggivande (se poänggivande)

English

Swedish

idé- och lärdomshistoria

English

history of ideas

Swedish

idrottslärarexamen

English

Bachelor of Education in Physical Education

Swedish

idrottsvetenskap

English

sport and fitness sciences

Swedish

ifrågasätta examenstillstånd

English

notify conditional extension of degree-awarding powers
notify conditional extension of entitlement to award a qualification

Swedish

IMER (se internationell migration och etniska relationer)

English

Swedish

immunologi

English

immunology

Swedish

immunologi inom det medicinska området

English

immunology in the medical area

Swedish

inbäddad systemteknik

English

embedded systems

Swedish

inbjudan att medverka i konferens

English

call for papers

Swedish

incomplete (se rest)

English

Swedish

individualiserad undervisning

English

individualised tuition

Swedish

individuell studieplan för högskoleutbildning på forskarnivå

English

individual study plan for third-cycle studies

Swedish

industridoktorand (se företagsdoktorand)

English

Swedish

industriell bioteknik

English

industrial biotechnology

Swedish

industriell teknik

English

industrial technology

Swedish

infektionsmedicin

English

infectious medicine

Swedish

informationsteknik

English

informatics

Swedish

infrastrukturteknik

English

infrastructure engineering

Swedish

inkomstprövad

English

means tested

Swedish

inkomstprövat tillägg

English

means-tested supplement

Swedish

inkomstrelaterat lån

English

income-contingent loan

Swedish

inkubator (se företagsinkubator)

English

Swedish

inkubatorföretag (se avknoppningsföretag)

English

Swedish

inlämningsuppgift

English

written assignment

Swedish

inlärning

English

learning

Swedish

inlärningsproblem
inlärningssvårigheter

English

additional needs
learning needs

Swedish

inlärningsstudio (se språklaboratorium)

English

Swedish

inlärningssvårigheter (se inlärningsproblem)

English

Swedish

innovationskontor

English

innovation centre

Swedish

inrätta utbildning

English

establish a course or a study programme

Swedish

inresande student

English

incoming student
international student

Swedish

inresande student (se internationell student)

English

Swedish

inriktning

English

specialisation

Swedish

inriktning på examen

English

degree specialisation

Swedish

inställd kurs

English

cancelled course

Swedish

institution

English

department
school

Swedish

institutionschef (se prefekt)

English

Swedish

institutionsföreståndare (se prefekt)

English

Swedish

institutionsföreståndare (se prefekt)

English

Swedish

institutionssekreterare

English

departmental secretary

Swedish

institutionsstyrelse

English

department board

Swedish

institutionstjänstgöring

English

departmental duties

Swedish

intagen (se antagen)

English

Swedish

intagning (se antagning)

English

Swedish

interaktionsdesign (se människa-datorinteraktion)

English

Swedish

interaktionsteknik

English

interaction technologies

Swedish

interdisciplinär

English

interdisciplinary
transdisciplinary

Swedish

interimistisk avstängning

English

interim suspension

Swedish

internationalisering på hemmaplan

English

internationalisation at home

Swedish

internationell migration och etniska relationer
IMER

English

international migration and ethnic relations

Swedish

internationell student

English

international student

Swedish

inträdesprov (se antagningsprov)

English

Swedish

introduktionskurs

English

introductory course

Swedish

intyg

English

certificate

Swedish

intyg över förväntat deltagande

English

certificate of anticipated participation

Swedish

ivägledning

English

international mobility guidance
Back to top