Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö All
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

J (15 words)

Swedish English
jägmästarexamen Degree of Master of Science in Forestry
jämförande språkvetenskap och lingvistik general language studies and linguistics
jämförelsetal grade average
jämställdhet gender equality
jordbruksvetenskap agricultural science
jubeldoktor jubilee doctor
juridik law
juridik och samhälle law and society
juris doktorsexamen Degree of Doctor of Laws
Degree of Doctor of Legal Science
juris högskoleexamen Higher Education Diploma in Legal Science
Higher Education Diploma in Laws
juris kandidatexamen (se juristexamen)
juris licentiatexamen Degree of Licentiate of Legal Science
Degree of Licentiate of Laws
juris magisterexamen Degree of Master of Legal Science (60 credits)
Degree of Master of Laws (60 credits)
juris masterexamen Degree of Master of Legal Science (120 credits)
Degree of Master of Laws (120 credits)
juristexamen Degree of Master of Laws
LLM