Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö All
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

N (32 words)

Swedish English
nämnd för konstnärligt utvecklingsarbete artistic research and development board
nanoteknik nano technology
naprapat naprapath
näringslära nutrition and dietetics
näringslivssamverkan collaboration with commerce and industry
nätbaserad distansutbildning (se webbaserad distansutbildning)
nätbaserad utbildning (se webbaserad distansutbildning)
nationalekonomi economics
nationellt resultatintyg national official transcript of records
nättentamen (se digital tentamen)
naturresursteknik environmental engineering
naturvetenskap natural sciences
naturvetenskaplig doktorsexamen Degree of Doctor of Philosophy in Science
naturvetenskaplig fakultet faculty of natural sciences
naturvetenskaplig högskoleexamen Higher Education Diploma in Natural Sciences
naturvetenskaplig kandidatexamen Degree of Bachelor of Science
naturvetenskaplig licentiatexamen Degree of Licentiate of Science
naturvetenskaplig magisterexamen Degree of Master of Science (60 credits)
naturvetenskaplig masterexamen Degree of Master of Science (120 credits)
nätutbildning (se webbaserad distansutbildning)
nettostudietid actual period of study
neurologi neurology
neurovetenskaper neurosciences
nivåbeskrivning cycle descriptor
non-credit (se poänggivande)
non-credit-bearing (se poänggivande)
normalstudieår standard academic year
regular academic year
normrelaterat betyg norm-referenced grade
not-for-credit (se poänggivande)
NYA joint admissions database for higher education in Sweden
nybörjare i högskoleutbildning på grundnivå
högskolenybörjare
HE entrant
freshman /US/ new HE entrant /GB/
nyutexaminerad
nyexaminerad
recent graduate
recently graduated
Back to top