Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö All
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

R (47 words)

Swedish English
radiologi och bildbehandling radiology, nuclear medicine and medical imaging
ramanslag framework funding
ramavtal framework agreement
general agreement
rambudget overall budget
rättsmedicin forensic science
rättsvetenskap jurisprudence
law
reading list (se kurslitteratur)
receptarie prescriptionist
receptarieexamen Degree of Bachelor of Science in Pharmacy
recognition of prior learning (se validering av reell kompetens)
reell kompetens prior learning
referensram för examina qualifications framework
registrera register
registrering registration
registreringsintyg certificate of registration
reglerat yrke regulated profession
regleringsbrev public service agreements
funding target agreements
reglerteknik control engineering
rekrytering recruitment
rekryteringsmål recruitment target
rektor vice-chancellor /GB/
President /US/
rektorsämbetet the office of vice-chancellor /GB/
President’s office /US/
rektorsinstallation inauguration of the vice-chancellor /GB/
presidential inauguration /US/
rektorsråd adviser to the vice-chancellor /GB/
adviser to the president /US/
relativt betyg relative grade
religionshistoria history of religions
religionsvetenskap religious studies
reproduktionsmedicin och gynekologi obstetrics, gynaecology and reproductive medicine
reserv applicant on waiting list
reservantagning admission from waiting list
reservplacerad placed on a waiting list
reservplats waiting list number
respondent author of the thesis
author of the dissertation
rest not completed course component
resttentamen (se rest)
restuppgift make-up assignment
resultatintyg transcript of records
certificate of results
resurstilldelningssystem funding system
resource allocation system
retake (se omtentamen)
retention (se kvarvaro)
reumatologi och inflammation rheumatology and autoimmunity
riktad grundforskning strategic basic research
robotteknik och automation robotics
röntgensjuksköterska radiographer
röntgensjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Diagnostic Radiology Nursing
rörlighet
mobilitet
mobility
rymd- och flygteknik aerospace engineering
Back to top