Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö All
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

V (62 words)

Swedish English
väktare security guard
väl godkänd
VG
pass with credit /GB/
pass with honors /US/
valbar kurs
elective
elective course
valfri kurs optional course
validering validation
validering av reell kompetens validation of prior learning
vara disputerad having successfully defended his or her doctoral thesis
värderingsförmåga och förhållningssätt judgement and approach
värduniversitet host university
vårdutbildning health sciences programme
vårdvetenskap health sciences
caring sciences
varning (se disciplinär åtgärd)
vårtermin spring semester
varvad teoretisk och praktisk kurs career-based course
sandwich course
vattenbehandling water treatment
vattenteknik water engineering
växtbioteknologi plant biotechnology
växtproduktion crop production
ventilering av avhandling public presentation of a thesis
public presentation of a dissertation
ventilering av uppsats public discussion of a paper
verifikation attestation
verksamhetsförlagd utbildning
VFU
placement
practicum internship
verkställande högskola
säljande högskola
providing higher education institution
vetenskap science
vetenskaplig scholarly
scientific
vetenskaplig dokumentation research documentation
scientific documentation
vetenskaplig grund disciplinary foundation
vetenskaplig kompetens academic competence
academic qualifications
vetenskaplig ledare (se forskningsledare)
vetenskaplig oredlighet
forskningsfusk
research misconduct
vetenskaplig publicering scholarly publication
scientific publication
vetenskaplig publikation research publication
academic publication scholarly publication scientific publication
vetenskaplig skicklighet research expertise
vetenskaplig undersökning (se studie)
vetenskaplig uppsats (se uppsats)
vetenskapligt bibliotek research library
university library
vetenskapligt samfund
vetenskapligt sällskap
learned society
vetenskapsfält discipline
vetenskapsfond research fund
vetenskapsgren academic discipline
branch of science
vetenskapskvinna (se forskare)
vetenskapsman (se forskare)
vetenskapsområde disciplinary research domain
vetenskapsteori theory of knowledge
philosophy of science theory of science
veterinär veterinary surgeon
veterinärexamen Degree of Master of Science in Veterinary Medicine
veterinärmedicin veterinary medicine
veterinary science
veterinärmedicine doktorsexamen Degree of Doctor of Philosophy in Veterinary Medicine
veterinärmedicine högskoleexamen Higher Education Diploma in Veterinary Medicine
veterinärmedicine kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Veterinary Medicine
veterinärmedicine licentiatexamen Degree of Licentiate of Veterinary Medicine
veterinärmedicine magisterexamen Degree of Master of Science in Veterinary Medicine (60 credits)
veterinärmedicine masterexamen Degree of Master of Science in Veterinary Medicine (120 credits)
vice dekan vice dean
deputy dean associate dean assistant dean
vice rektor (se vicerektor)
vicedekan (se vice dekan)
vicerektor deputy vice-chancellor /GB/
vice president /US/
vidareutbildad further qualified
with further qualifications
vidareutbildning continuing professional development
CPD
vidimerad betygskopia attested copy of academic transcripts
vilt- och fiskeförvaltning fish and wildlife management
vuxenutbildning adult education
Back to top