Swedish-English Dictionary

Here you can search for words and terms.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö All
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

V (15 words)

English Swedish
validation validering
validation of prior learning validering av reell kompetens
vehicle engineering farkostteknik
Very High Quality mycket hög kvalitet
veterinary medicine
veterinary science
veterinärmedicin
veterinary surgeon veterinär
vice dean
deputy dean associate dean assistant dean
vice dekan
vice-chancellor /GB/
President /US/
rektor
virtual learning environment
VLE learning management system LMS
lärplattform
utbildningsplattform
visiting lecturer
visiting teacher guest lecturer guest teacher
gästlärare
visiting professor
guest professor
gästprofessor
visiting research fellow gästforskare
visiting senior lecturer
guest senior lecturer
gästlektor
visual arts bildkonst
vocational education and training
VET
yrkesutbildning