Lyssna

När dokumentation saknas

Det är inte helt ovanligt att den som flytt sitt hemland saknar dokumentation över tidigare studier. Diskussioner pågår om hur man ändå kan avgöra att individen når en viss utbildningsnivå, men ännu finns inga beslut i frågan.

I dagsläget gör UHR inga bedömningar när en sökande helt saknar dokumentation. Däremot kan han eller hon ansöka om att prövas för reell kompetens i antagningen.

Grundläggande behörighet utifrån högskolestudier

Den som saknar dokumentation över sin gymnasieutbildning, men har dokument som styrker högskolestudier, har möjlighet att få grundläggande behörighet till högskolestudier.

Utredning gjordes av UHR 2013

UHR fick under 2013 ett uppdrag från regeringen att utreda och belysa behovet av att bedöma utländsk utbildning för personer som saknar betygsdokumentation.

Resultatet av utredningen lämnades in till utbildningsdepartementet och vi avvaktar i dagsläget beslut i frågan. Vi vet inte om eller när föreslagna metoder från utredningen kan bli aktuella att införa. 

Senast uppdaterad: 15 augusti 2017