Lyssna

När dokumentation saknas

Det är inte helt ovanligt att den som flytt sitt hemland saknar dokumentation över tidigare studier. Det finns olika vägar att gå för att ändå kunna fortsätta studera eller arbeta i Sverige.

Grundläggande behörighet utifrån högskolestudier

Den som saknar dokumentation över sin gymnasieutbildning, men har dokument som styrker högskoleutbildning, har möjlighet att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Läs mer om behörighet i bedömningshandboken.

Beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund

UHR kan i vissa fall bedöma utländsk utbildning trots att inte alla dokument finns att tillgå. Detta gäller bara eftergymnasial utbildning. Beskrivningen utgår från personens egna uppgifter och UHR:s referensmaterial. Läs mer om UHR:s bedömning utan dokument.

Reell kompetens

Saknar man dokumentation över sin utbildningsbakgrund kan man alltid ansöka om prövning av reell kompetens.

Läs mer på Antagning.se under En annan väg.

Senast uppdaterad: 17 mars 2020