Lyssna

Komplettera för särskild behörighet

Då dagens behörighetskrav formuleras i Gy11/Vux-kurser är det inte alltid enkelt att avgöra om en sökande med avgångsbetyg har det som krävs till en utbildning.

Ta hjälp av behörighetsöversikten

För att kunna bedöma vilka särskilda behörigheter som en sökande har i sitt avgångsbetyg måste man gå till behörighetsöversikten. Genom att läsa från höger till vänster, kan man se om ämnena (eller kurserna) för avdelning motsvarar dagens behörighetskrav, avdelning A. Om inte, behöver individen komplettera. 

Till översikt över områdesbehörigheter (pdf)

För områdesbehörighet 2 och 6 krävs Engelska 6 för sökande med avgångsbetyg. Något som inte står i klartext, eftersom sökande med en gymnasieexamen får det i sin examen. 

Särskild behörighet på annat sätt

På Antagning.se finns en sammanställning över ämnen och utbildningar som ger särskild behörighet i naturkunskap för den som har avgångsbetyg eller motsvarande vuxenutbildningar. 

Fler utbildningar och ämneskombinationer finns beskrivna i bedömningshandbokens behörighetstabell. Gå till respektive ämne för att se vad som också ger särskild behörighet för den som har avgångsbetyg från linje eller specialkurser. 

Senast uppdaterad: 14 augusti 2019