Lyssna

Komplettera för särskild behörighet

Då dagens behörighetskrav formuleras i Gy11/Vux-kurser är det inte alltid enkelt att avgöra om en sökande med avgångsbetyg har det som krävs till en utbildning. Här tipsar vi om några hjälpmedel.

Ta hjälp av behörighetsöversikten

För att kunna bedöma vilka särskilda behörigheter som en sökande har i sitt avgångsbetyg måste man gå till den behörighetsöversikt som UHR tagit fram. Genom att läsa från höger till vänster, kan man se om ämnena (eller kurserna) för varje avdelning motsvarar dagens behörighetskrav, avdelning A. Om inte, behöver individen komplettera. 

UHR:s översikt över områdesbehörigheter som pdf

Var uppmärksam på krav i engelska och svenska 

Engelska: För särskild behörighet i engelska krävs Engelska B/6 för sökande med avgångsbetyg. Något som inte står i klartext i områdesbehörighet 2A och 6A, eftersom sökande med en gymnasieexamen ska ha läst engelska 6 med godkänt betyg för att få ut sin examen.

Svenska från tvåårig linje med delat betyg (svenska språket respektive svensk litteratur) ger INTE särskild behörighet i Svenska B/Svenska 3, endast grundläggande behörighet. 

Särskild behörighet på annat sätt

För den som har ett avgångsbetyg eller motsvarande vuxenutbildning finns bra information om vilka ämnen och utbildningar som ger särskild behörighet i naturkunskap: 

Särskild behörighet i naturkunskap från vissa linjer, på Antagning.se

Särskild behörighet i naturkunskap, från vuxenutbildning, på Antagning.se

Bedömningshandboken ger mer information

I bedömningshandbokens behörighetstabell finns fler utbildningar och ämneskombinationer som ger behörighet. 

Gå till respektive ämne för att se vad som ger särskild behörighet för den som har avgångsbetyg från linje eller specialkurser: 

Bedömningshandbokens behörighetstabell (webbsida)

Senast uppdaterad: 16 augusti 2021