Meritvärdering

Alla kurser i ett fullständigt program meritvärderas, även betyg i Idrott och hälsa.

Betyg från fullständigt program

För att illustrera stegen i meritvärderingen inför urval till högskolan finns betygsexempel på Antagning.se: Edvin som har ett "vanligt" slutbetyg med betyg i skalan IG-MVG och Malik som har ett slutbetyg med en kombination av äldre och nya kurser, ett så kallat blandbetyg.  

Edvin har ett slutbetyg från gymnasieskolan, på Antagning.se

Malik har ett slutbetyg med äldre och nya kurser, på Antagning.se

Utökade kurser

Kurser som lästs som utökade, räknas bara med om de krävs för behörighet.

Tänk på. Utökade kurser kan ge meritpoäng, men då räknas inte betygsvärdet med i jämförelsetalet. 

Exempel med utökade kurser i bedömningshandboken

Meritpoäng 

Sökande kan tillgodoräkna sig meritpoäng, max 2,5 poäng. Kurser i moderna språk, engelska och matematik kan ge meritpoäng.

Tänk på: Från och med antagningen till sommarkurser 2022 kan inte områdeskurser räknas med för meritpoäng.  

Meritpoängsöversikt för sökande med slutbetyg utfärdade 2010 och senare, på Antagning.se

GY11-kurser räknas om så här

För att man ska kunna komplettera med Gy11/Vux12-kurser för meritpoäng, måste den nya kursen omvandlas till motsvarande äldre kurs, Gy2000/Vux2001. I bedömningshandbokens utbytestabell ser du direkt vilka kurser som motsvarar varandra. 

Tabell för utbyteskomplettering i bedömningshandboken

Exempel. En sökande har slutbetyg som innehåller Engelska 7. Vid tilldelning av meritpoäng omvandlas Engelska 7 till Engelska C och ger då 05, meritpoäng.

Meritpoäng för Gy11-kurser i slutbetyg

Omvandlingssteget missförstås lätt

Ett annat exempel som visar att omvandlingssteget kan skapa otydligheter för sökande med slutbetyg, är när behörighetskravet är Ma E/Ma 4:

Exempel. Sökande med slutbetyg kan aldrig få meritpoäng för matematik när behörighetskravet är Matematik E/Matematik 4. Om sökande kompletterar med Matematik 5 ”omvandlas” kursen till motsvarande äldre kurs, det vill säga Matematik E. Och eftersom Ma E utgör behörighetskravet kan aldrig sökande tilldelas meritpoäng. 

Att det blir missförstånd kring det här beror på att sökande med slutbetyg läser informationen som rör gymnasieexamen. Det är viktigt att komma ihåg att meritvärderingsreglerna skiljer sig mellan de olika betygstyperna. 

Senast uppdaterad: 15 februari 2024