Lyssna

Meritvärdering

Alla kurser i ett fullständigt program meritvärderas, även betyg i Idrott och hälsa.

Betyg från fullständigt program

Längst ner på sidan här finns två meritvärderingsexempel: Edvin som har ett "vanligt" slutbetyg med betyg i skalan IG - MVG och Malik som har ett slutbetyg med en kombination av äldre och nya kurser, ett så kallat blandbetyg.  

Utökade kurser

Kurser som lästs som utökade, räknas bara med om de krävs för behörighet.

Tänk på. Utökade kurser kan ge meritpoäng, men då räknas inte betygsvärdet med i jämförelsetalet. 

I bedömningshandboken finns exempel med utökade kurser

Meritpoäng 

Sökande kan tillgodoräkna sig meritpoäng, max 2,5 poäng. Både kurser i moderna språk, engelska och matematik och områdeskurser kan ge meritpoäng. 

Här i översikten ser du vilka områdeskurser som ingår, pdf

På Antagning.se finns en översikt över vad som ger meritpoäng för sökande med slutbetyg utfärdade 2010 och senare. 

GY11-kurser räknas om så här

För att man ska kunna komplettera med Gy11/Vux12-kurser för meritpoäng, måste den nya kursen omvandlas till motsvarande äldre kurs, Gy2000/Vux2001. Vilka kurser som motsvarar varandra framgår av utbytestabellen (pdf, hämtad från bedömningshandboken). 

Exempel. En sökande har slutbetyg som innehåller Engelska 7. Vid tilldelning av meritpoäng omvandlas Engelska 7 till Engelska C och ger då 05, meritpoäng.

Här i tabellen ser du hur omvandlingen görs i olika ämnen och kurser

Omvandlingssteget missförstås lätt

Ett annat exempel som visar att omvandlingssteget kan skapa otydligheter för sökande med slutbetyg, är när behörighetskravet är Ma E/Ma 4:

Exempel. Sökande med slutbetyg kan aldrig få meritpoäng för matematik när behörighetskravet är Matematik E/Matematik 4. Om sökande kompletterar med Matematik 5 ”omvandlas” kursen till motsvarande äldre kurs, det vill säga Matematik E. Och eftersom Ma E utgör behörighetskravet kan aldrig sökande tilldelas meritpoäng. 

Att det blir missförstånd kring det här beror på att sökande med slutbetyg läser informationen som rör gymnasieexamen. Det är viktigt att komma ihåg att meritvärderingsreglerna skiljer sig mellan de olika betygstyperna. 

Senast uppdaterad: 20 december 2017