Lyssna

Dokumentation

För att någon ska kunna få en bedömning av sin utländska utbildning krävs att dokumentationen är fullständig.

Fullständig dokumentation ett krav

Det här gäller bedömningar generellt, men också för de bedömningar som görs av utländsk gymnasieutbildning i antagningen.

Fullständig dokumentation innebär att sökande har diplom eller examensbevis och ämnesbetyg på både originalspråk och i översättning. Handlingarna ska vara officiellt utfärdade, exempelvis av skolan ifråga, utbildningsmyndighet eller annan ansvarig organisation. 

Tips. För att ta reda på vilken dokumentation som den en sökande ska ladda upp eller skicka in, gå till Gymnasiedokument från ditt utbildningsland på Antagning.se

Översättning 

Ingen översättning behövs då dokumenten är utfärdade på något av språken: engelska, tyska, franska, spanska eller på något av de nordiska språken.   

Tänk på. Det är vanligt att examensdokumenten översätts till engelska av samma instans som utfärdar examensbevis etc. Bra att kolla upp med sökande i ett tidigt skede.  

Kammarkollegiet och Föreningen Auktoriserade Translatorer har förteckning över auktoriserade översättare. 

Om det inte finns någon auktoriserad översättare för det språk betyget är utfärdat på kan man använda andra professionella översättare, exempelvis medlemmar i Sveriges facköversättarförening.

Senast uppdaterad: 17 mars 2020