Lyssna

Omräkning till svenska skalan

För att en sökande med utländska gymnasiebetyg ska kunna konkurrera i samma urvalsgrupper som sökande med svenskt gymnasium, måste det utländska betygsmedelvärdet räknas om till vår 10,00 – 20,00-skala.

Hur omräkningen går till skiljer sig åt mellan länderna och styrs av UHR:s föreskrifter. I den senaste uppdateringen av föreskrifterna (UHRFS 2018:4), justerades flera länders skalor för att tillämpas i antagningen från och med sommarterminen 2019. 

Omräkningstabeller

För några länders betygsskalor finns särskilda tabeller I UHR:s föreskrifter för de utländska betygsmedelvärdena omräknade till den svenska skalan.

Om ett visst land inte finns med i UHRFS 2018:4, räknas betygsmedelvärdet istället om med räknehjälpen.

Ändrade skalor från 1 juni 2019

       
Algeriet  Frankrike Libanon Portugal 
Bangladesh  Island Luxemburg Ryska federationen 
Bolivia  Kamerun Marocko Saudiarabien 
Brasilien  Kanada  Nederländerna Schweiz
Colombia Kina Norge Syrien*
Danmark Kuba Peru Tunisien 
Finland Lettland Polen  - IB och EB

*Syrien har flera olika betygsskalor, några av dem räknas om med tabell enligt föreskrifterna, medan några räknas om med formel (= räknehjälpen). 

Räknehjälpen 

För övriga länder räknas betygsmedelvärdet om med hjälp av en formel. Man behöver inte använda formeln själv, utan skriver in sitt max- respektive minivärde och det egna betygsvärdet i räknehjälpen. 

Se beskrivning av formeln på Antagning.se

Gå till räknehjälpen på uhr.se

Nytt sätt att räkna ut utländskt betygsmedelvärde

Sedan VT19 har universiteten och högskolorna börjat räkna om meriterna på ett nytt och mer enhetligt sätt. För att se hur meritvärderingen går till och när den införs för varje land, se respektive landblad i utländska bedömningshandboken. 

Läs mer under Ny metod för att räkna ut betygsmedelvärdet 

Omvänd skala 

I ett fåtal länder är betygsskalan omvänd, så högsta betyg kan utgöras av exempelvis 1, medan lägsta betyg kan vara 4 eller högre. Tyskland, Österrike, Tjeckien, Slovakien är några av dem. Man sätter då in värdena för max och minimum i formeln och räknar som vanligt. 

Se exemplet med Dieter från Tyskland längre ner på sidan.

Flera steg till slutgiltigt meritvärde

Det omräknade värdet kallas preliminärt meritvärde. Till det läggs sedan kompletteringar och en så kallad meritpoängskompensation.

Kompletteringar från Komvux vanligast

De flesta sökande med utländska gymnasiebetyg kompletterar på något sätt, och allra vanligast är att läsa in kurser på Komvux. Kurserna påverkar meritvärdet, oavsett om det rör sig om en komplettering för behörighet eller en komplettering för att höja meritvärdet.

Meritvärderingsexempel beskriver steg-för-steg

För att få en bild av vilka steg och vilken terminologi som används, se exemplen med Anna och Dieter: 

Senast uppdaterad: 14 maj 2020