Lyssna

Omräkning till svenska skalan

För att en sökande med utländska gymnasiebetyg ska kunna konkurrera i samma urvalsgrupper som sökande med svenskt gymnasium, måste det utländska betygsmedelvärdet räknas om till vår 10,00 – 20,00-skala.

Hur omräkningen går till skiljer sig åt mellan länderna och styrs av UHR:s föreskrifter. Den två senaste uppdateringarna av omräkning gjordes inför 2019 respektive inför 2021. Av landinformationen i utländska bedömningshandboken framgår skalan och hur  meritvärdet beräknas för respektive land:

Information land för land, i utländska bedömningshandboken

Omräkningstabeller

För några länders betygsskalor finns särskilda tabeller för de utländska betygsmedelvärdena omräknade till den svenska skalan i föreskrifterna. 

I och med den senaste ändringen av föreskrifterna kommer fler länders betygsmedelvärde att räknas om med hjälp av tabeller. UHRFS 2020:3 är konsoliderade, vilket innebär att tidigare ändringar ingår tillsammans med de som kommer att tillämpas för studier som påbörjas efter 31 maj 2021.

UHRFS 2020:3 om grundläggande behörighet och urval, pdf

Räknehjälpen 

För övriga länder räknas betygsmedelvärdet om med hjälp av en formel. Man behöver inte använda formeln själv, utan skriver in sitt max- respektive minivärde och det egna betygsvärdet i räknehjälpen. 

Räknehjälpen på uhr.se

Omvänd skala 

I ett fåtal länder är betygsskalan omvänd, så högsta betyg kan utgöras av exempelvis 1, medan lägsta betyg kan vara 4 eller högre. Tyskland, Österrike, Tjeckien, Slovakien är några av dem. Man sätter då in värdena för max och minimum i formeln och räknar som vanligt. 

Betygsexempel: Dieter har en gymnasieutbildning från Tyskland, som pdf

Flera steg till slutgiltigt meritvärde

Det omräknade värdet kallas preliminärt meritvärde. Till det läggs sedan kompletteringar och en så kallad meritpoängskompensation.

Kompletteringar från komvux vanligast

De flesta sökande med utländska gymnasiebetyg kompletterar på något sätt, och allra vanligast är att läsa in kurser på Komvux. Kurserna påverkar meritvärdet, oavsett om det rör sig om en komplettering för behörighet eller en komplettering för att höja meritvärdet.

Meritvärderingsexempel beskriver steg-för-steg

För att visa sökande hur meritvärdet räknas ut, tipsa om exemplen med Korosh, Anna med flera på Antagning.se. 

Betygsexempel: Anna har en gymnasieutbildning från Ryssland, pdf

Fler exempel under Material, film och fördjupning

Så räknar UHR om utländska betyg till svensk skala

Utredare Erica Finnerman förklarar varför betyg från olika länder räknas om på olika sätt. Film 10 minuter.

Senast uppdaterad: 22 september 2020