Lyssna

Omräkning till svenska skalan

För att en sökande med utländska gymnasiebetyg ska kunna konkurrera i samma urvalsgrupper som sökande med svenskt gymnasium, måste det utländska betygsmedelvärdet räknas om till vår 10,00 – 20,00-skala.

Räknehjälp och tabeller underlättar

Omräkningen av det utländska betygets medelvärde görs med hjälp av en formel, men de allra flesta länders medelvärde går att få fram med räknehjälpen i bedömningshandboken som är programmerad med formeln.

Till räknehjälpen i Utländska bedömningshandboken

Särskilda formler och tabeller för några länder

För några länders betygstyper har den vanliga formeln anpassats för att bättre motsvara den svenska betygsskalan. Dessa betyg omvandlas istället enligt bestämda tabeller. I vissa betygssystem är det till exempel väldigt svårt att nå högsta betyg. 

På Antagning.se finns alla tabeller för de här länderna

Ändrade skalor från 1 januari 2017

Utöver examina från Europeisk* respektive Internationell Baccalaureate, ändras skalorna för följande länder inför antagningen till sommarkurser och framåt: 

       
Algeriet  Frankrike Libanon Portugal 
Bangladesh  Island Luxemburg Ryska federationen 
Bolivia  Kamerun Marocko Saudiarabien 
Brasilien  Kanada  Nederländerna Schweiz
Colombia Kina Norge Tunisien 
Danmark Kuba Peru - IB 
Finland Lettland Polen  - EB

Läs mer om varför skalorna ändras under Kommentarer och artiklar.

*) Se sidan 70-76 i UHRFS 2016:5 

Omvänd skala 

I ett fåtal länder är betygsskalan omvänd, så högsta betyg kan utgöras av exempelvis 1, medan lägsta betyg kan vara 4 eller högre. Tyskland, Österrike, Tjeckien, Slovakien är några av dem. Man sätter då in värdena för max och minimum i formeln och räknar som vanligt. 

Se exemplet med Dieter från Tyskland längre ner på sidan.

Flera steg till slutgiltigt meritvärde

Det omräknade värdet kallas preliminärt meritvärde. Till det läggs sedan kompletteringar och en så kallad meritpoängskompensation.

Kompletteringar från Komvux vanligast

De flesta sökande med utländska gymnasiebetyg kompletterar på något sätt, och allra vanligast är att läsa in kurser på Komvux. Kurserna påverkar meritvärdet, oavsett om det rör sig om en komplettering för behörighet eller en komplettering för att höja meritvärdet.

Läs mer under rubrikerna till höger.  

Meritvärderingsexempel beskriver steg-för-steg

För att få en bild av vilka steg och vilken terminologi som används, se våra case med Anna, Dieter, Korosh och Sara. Här nedanför kan du se och höra en presentation om bedömning inför högskolestudier och ta del av meritvärdesuträkningen för naturvetenskaplig gymnasieutbildning från Syrien: 

Senast uppdaterad: 25 juni 2018