Nyheter för vägledare

Tips och nyheter för dig som vägleder inför bedömning av utländsk utbildning, studier vid komvux och inför anmälan till högskolestudier. Aktualiteter från det internationella vägledningsområdet ryms också här.