Lyssna

Grundläggande behörighet för sökande med yrkesexamen

När den sökande har gått ett yrkesprogram måste man se efter vilka kurser i svenska och engelska som ingår i examen.

Beroende på vilken studieplan en individ följt inom ett yrkesprogram, kan han eller hon behöva komplettera sin yrkesexamen med kurser i svenska och engelska för att bli grundläggande behörig.

De aktuella kurserna är då Svenska 2 och 3 respektive Engelska 6.

Ingen nackdel att komplettera

Den som kompletterar sin yrkesexamen för grundläggande behörighet deltar i urvalsgrupperna BI och BIex, de så kallade direktgrupperna. 

Svenska och engelska kan också ingå en yrkesexamen

Johan i exemplet här nedanför har en yrkesexamen från komvux där kurserna i svenska och engelska för grundläggande behörighet ingår.  

Senast uppdaterad: 26 januari 2017