Lyssna

Kompetensutveckling

En del av UHR:s program för internationellt utbyte erbjuder möjligheter till kompetensutveckling för vägledare och annan personal inom utbildningsområdet.

Inom Erasmus+ räknas vägledare till "personal" som kan ingå i ett  mobilitetsprojekt och bland de organisationer som är behöriga att ansöka om medel ingår de som erbjuder studie- och yrkesvägledning. 

Gå en kurs

Inom Erasmus+ mobilitetsprojekt, som utgörs av ett- eller tvååriga projekt, kan en skola eller annan utbildningsorganisation ansöka om medel för att personalen ska kunna delta i kurser eller utbildningar på europeisk nivå. Utbildningarna ska vara genomtänkta med tydlig struktur och metodik och kan sträcka sig från två dagar till två veckor. Som svensk deltagare följer man den tillsammans med kollegor från andra länder.

De utbildningstillfällen som kan komma ifråga måste på ett tydligt sätt svara mot befintliga personalutvecklingsbehov och man ska kunna visa att fortbildningen följer den egna verksamhetens strategi för att modernisera och internationalisera verksamheten. Man ska även se till att lärandemålen sprids och används inom organisationen efteråt. 

Läs mer via länkarna här nedanför:

Praktisera genom job-shadowing

”Jobbskuggning” innebär ett slags praktiktjänstgöring där man auskulterar hos en kollega i ett annat land genom att arbeta parallellt med denna och följa med på allt han eller hon gör. En jobbskuggningsperiod kan vara mellan två dagar och två veckor inom ramen för ett Erasmus+ mobilitetsprojekt.

För personal inom skola, vuxenutbildning och högre utbildning kan jobbskuggningen genomföras hos motsvarande utbildningsinstans eller hos en annan relevant organisation. Inom yrkesutbildning kan man även praktisera inom ett företag.

Läs mer om Erasmus+ mobilitet för verksamma inom skola

Läs mer om Erasmus+ mobilitet för verksamma inom vuxenutbildning

Läs mer om Erasmus+ mobilitet för organisationer inom yrkesutbildning

Läs mer om Erasmus+ mobilitet för högre utbildning

Åk på studiebesök

Inom programmet ACADEMIA erbjuds vägledare studiebesök vid olika datum i olika länder. Studiebesöken varar normalt en vecka och man deltar tillsammans med kollegor från andra länder i Europa.

För information om tid och platser, se Euroguidancenätverkets webbplats.

Euroguidance Sweden samarbetar med Sveriges vägledarförening för att du som vägledare ska kunna delta i Academia-besöken. 

Ta del av reseberättelser från 2019 års stipendiater här. 

Gå vår distanskurs i Ivägledning 

Läs mer om upplägget och hur du anmäler dig

Senast uppdaterad: 22 maj 2019