Lyssna

Särskild behörighet

Vilka ämnen eller kurser som sökande med en IB-examen får tillgodoräkna sig för särskild behörighet från 2013 och tidigare, från examen utfärdad 2014-20 och för den nya examen 2021 framgår av tabellerna i bedömningshandboken. För sökande finns information på Antagning.se.

Komplettering för särskild behörighet

Sökande med en IB-examen kan komplettera inom den gymnasiala vuxenutbildningen i kurser för särskild behörighet. 

Betygsexempel: Hugo har en IB-examen utfärdad 2014, pdf

Tips. Den som har betyg i kurs från sitt första gymnasieår, så kallad Pre-IB/Pre-DP, kan också få tillgodoräkna sig kursen för särskild behörighet. 

Särskild behörighet från IB-examen 2021 och framåt

Dokumentation och särskild behörighet i utländska bedömningshandboken

Hänvisa elever till information om särskild behörighet, på Antagning.se

Undantag från betygskravet 4

Betyg 3 i följande ämnen på Higher Level: Biology, Chemistry och Physics 

Undantag från betygskrav 4 men sänkt nivå

Betyg 3 i Mathematics: applications and interpretation HL och Mathematics: analysis and approaches HL ger Matematik 4.

Betyg 3 i Mathematics: analysis and approaches SL ger Matematik 3c.

Betyg 3 i Mathematics: applications and interpretation SL ger Matematik 2a.

Senast uppdaterad: 29 mars 2022