Lyssna

Särskild behörighet

Vilka ämnen eller kurser som sökande med en IB-examen får tillgodoräkna sig för särskild behörighet från 2013 och tidigare respektive från examen utfärdad 2014 och framåt, framgår av tabellerna i bedömningshandboken.

Komplettering för särskild behörighet
Sökande med en IB-examen kan komplettera inom den gymnasiala vuxenutbildningen i kurser för särskild behörighet. Se exemplet här nedan med Hugo som söker läkarprogrammet, där han behöver komplettera i biologi och kemi för att bli behörig.

Den som har betyg i kurs från sitt första gymnasieår, så kallad Pre-IB/Pre-DP, kan också få tillgodoräkna sig kursen för särskild behörighet. 

Senast uppdaterad: 29 maj 2019