Lyssna

Särskild behörighet

Vilka ämnen/kurser som sökande med en IB-examen får tillgodoräkna sig för särskild behörighet från 2013 och tidigare respektive från examen utfärdad 2014 och framåt, framgår av tabellerna i bedömningshandboken.

Det finns två olika tabeller. En för gruppen med IB-examen från och med 2014 och en tabell för gruppen med IB-examen till och med 2013. 

Komplettering för särskild behörighet

Sökande med en IB-examen kan komplettera inom den gymnasiala vuxenutbildningen i kurser för särskild behörighet. Se exemplet här nedanför med Hugo som söker läkarprogrammet, där han behöver komplettera i biologi och kemi för att bli behörig.

Den som har betyg i kurs från sitt första gymnasieår, så kallad Pre-IB, kan också få tillgodoräkna sig kursen för särskild behörighet. 

Senast uppdaterad: 6 oktober 2017