Lyssna

Särskild behörighet

Vilka ämnen eller kurser som sökande med en IB-examen får tillgodoräkna sig för särskild behörighet från 2013 och tidigare, från examen utfärdad 2014-20 och för den nya examen 2021 framgår av tabellerna i bedömningshandboken.

Komplettering för särskild behörighet

Sökande med en IB-examen kan komplettera inom den gymnasiala vuxenutbildningen i kurser för särskild behörighet. 

Betygsexempel: Hugo har en IB-examen utfärdad 2014, pdf

Tips. Den som har betyg i kurs från sitt första gymnasieår, så kallad Pre-IB/Pre-DP, kan också få tillgodoräkna sig kursen för särskild behörighet. 

Särskild behörighet från IB-examen 2021 och framåt

Dokumentation och särskild behörighet i utländska bedömningshandboken 

Hänvisa elever till information om särskild behörighet, på Antagning.se

Senast uppdaterad: 13 april 2021