Dokumentation av utländsk högre utbildning

Oavsett om individen söker till grund- eller avancerad nivå, kan det vara bra att även ladda upp eller skicka in dokumentation över högre utbildning.

Dokument som styrker högre utbildning 

Följande dokument ska laddas upp på Antagning.se i samband med ansökan. 

  • Examensbevis/diplom för högskoleutbildningen på originalspråk.
  • Auktoriserad översättning av examensbevis/diplom för högskoleutbildningen.
  • Betygsutdrag (transcript) eller ämnesbilaga (Diploma Supplement) till examensbevis/diplom över hela utbildningen på originalspråk.
  • Auktoriserad översättning av betygsutdrag (transcript) eller ämnesbilaga (Diploma Supplement) till examensbevis/diplom över hela utbildningen.

Handlingar på svenska, danska, norska och engelska behöver inte översättas. Handlingar på övriga språk måste översättas till svenska eller engelska. 

Tänk på. Det finns landspecifika krav på dokumentation över högre utbildning.

Dokument från ditt utbildningsland på Antagning.se

Utlåtande från UHR 

Den som fått en bedömning av sin utländska högskoleutbildning från Universitets- och högskolerådet ska ladda upp utlåtandet tillsammans med diplom och ämnesbilagor.

Tänk på. Utlåtandet ger inte automatiskt behörighet till utbildning på avancerad nivå i Sverige.

Senast uppdaterad: 8 februari 2024