Lyssna

Dokumentation av utländsk högre utbildning

Oavsett om individen söker till grund- eller avancerad nivå, kan det vara bra att även ladda upp eller skicka in dokumentation över högre utbildning.

Dokument som styrker högre utbildning 

Följande dokument ska laddas upp på Antagning.se i samband med ansökan. 

  • Auktoriserad översättning av examensbeviset/diplomet för högskoleutbildningen.

  • Betygsutdrag (transcript) eller ämnesbilaga (Diploma Supplement) till examensbevis/diplom över hela utbildningen på originalspråk.

  • Auktoriserad översättning av betygsutdraget/ämnesbilagan för högskoleutbildningen.
  • Examensbevis/diplom för högskoleutbildningen på originalspråk.

Handlingar på svenska, danska, norska och engelska behöver inte översättas. Handlingar på övriga språk måste översättas till svenska eller engelska. 

Tänk på. Det finns landspecifika krav på dokumentation över högre utbildning. Läs mer på Antagning.se under Dokument från ditt utbildningsland.Tidigare utlåtande ska också med

Den som fått en bedömning av sin utländska högskoleutbildning från Högskoleverket eller Universitets- och högskolerådet ska ladda upp utlåtandet tillsammans med diplom och ämnesbilagor.

Tänk på. Utlåtandet ger inte automatiskt behörighet till utbildning på avancerad nivå i Sverige.

Senast uppdaterad: 11 november 2019