Lyssna

Dokumentation av utländsk högre utbildning

Oavsett om individen söker till grund- eller avancerad nivå, kan det vara bra att ladda upp eller skicka in dokumentation över högre utbildning.

Dokument som styrker högre utbildning 

Följande dokument ska laddas upp i tjänsten på Antagning.se. Handlingar på engelska, franska, tyska, danska och norska behöver inte översättas.

  • Examensbevis/diplom från högskoleutbildning på originalspråk

  • Auktoriserad översättning av examensbevis/diplom från högskoleutbildning

  • Ämnesbilaga till examensbevis/diplom från högskoleutbildning på originalspråk

  • Auktoriserad översättning av ämnesbilagan från högskoleutbildning

Tidigare utlåtande ska också med

Den som fått en bedömning av sin utländska högskoleutbildning från Högskoleverket eller Universitets- och högskolerådet ska ladda upp utlåtandet tillsammans med diplom och ämnesbilagor.

Tänk på. Bedömningen ger inte automatiskt behörighet till utbildning på avancerad nivå i Sverige.

Senast uppdaterad: 4 september 2017