Lyssna

Dokumentation av utländsk högre utbildning

Oavsett om individen söker till grund- eller avancerad nivå, kan det vara bra att ladda upp eller skicka in dokumentation över högre utbildning.

Dokument som styrker högre utbildning 

Följande dokument ska laddas upp i tjänsten på Antagning.se. Handlingar på engelska, franska, tyska, danska och norska behöver inte översättas.

  • Examensbevis/diplom från högskoleutbildning på originalspråk.

  • Auktoriserad översättning av examensbevis/diplom från högskoleutbildning.

  • Ämnesbilaga till examensbevis/diplom från högskoleutbildning på originalspråk.

  • Auktoriserad översättning av ämnesbilagan från högskoleutbildning.

Tänk på. Det finns landspecifika krav på dokumentation över högre utbildning. Läs mer på Antagning.se under Dokument från ditt utbildningsland.


Tidigare utlåtande ska också med

Den som fått en bedömning av sin utländska högskoleutbildning från Högskoleverket eller Universitets- och högskolerådet ska ladda upp utlåtandet tillsammans med diplom och ämnesbilagor.

Tänk på. Bedömningen ger inte automatiskt behörighet till utbildning på avancerad nivå i Sverige.

Senast uppdaterad: 25 juni 2018