Material från genomförda webbinarier

Inspelningar, presentationer och bra länkar från vårens webbinarier hittar du här.


Genomgång av hur UHR presenterar antagningsstatistik på sina olika webbplatser: Cecilia Lindman och Matti Ridenfeldt visar statistikverktygen på uhr.se respektive Studera.nu och ger konkreta exempel för dig i tjänsten. 

Presentation

Presentation: UHR:s antagningsstatistik för vägledare (pdf)

Analyser av antagningsstatistik

Analyser av antagningsstatistik - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Frågor om antagningsstatistik

Syvfragor@uhr.se

UHR och Arbetsförmedlingen bjöd in till ett gemensamt pass och delade med sig av tips på hur studenter hittar information om yrken och arbetsmarknad kopplat till sin utbildning. Deltog gjorde Matti Ridenfeldt, kommunikatör på UHR, och Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Presentation och länktips

Presentation: Utbildning och arbetsmarknad (pdf)

Yrkes– och kompetensanalyser på Arbetsformedlingen.se

Yrkesbarometer - Arbetsförmedlingens nulägesbedömningar och prognoser för yrken

Högskolestuderande har flera möjligheter att söka EU-praktik inför hösten 2024. Europass underlättar för individens dokumentation och CV-utformning. Asia Riazantceva och Mia Sandvik, UHR. 

Presentation och länktips

Presentation: Ett steg närmare en EU-karriär med Europass (pdf)

Arbete och praktik inom EU:s institutioner

Europass

Berolin Melki och Niklas Norberg, UHR, guidade deltagarna genom bedömningstjänsten, Naric-portalen och bedömningshandboken för utländska gymnasiala meriter. 

Presentation och länktips

Presentation: Bedömning av utländsk utbildning – så hittar du informationen (pdf).

Bedömningstjänsten

Naric-portalen

Bedömningshandboken

Svar på frågor som inte hanns med under webbinariet

Varför är det a-nivån som anges för motsvarande ämnen i bedömningshandboken? Exempelvis Matematik 2a

UHR bedömer mot vissa Gy11-kurser och inte andra på grund av att vissa kurser ger samma behörighet. Vid övergången till Gy11-kurser så beslutade tidigare myndigheten VHS tillsammans med landets lärosäten att konvertera äldre behörigheter till a-nivån och den kursen ligger i vissa fall kvar. Ibland när vi ser att motsvarande kurs är mer lik en av de andra kurserna (Matematik 2b eller 2c) så gör vi en bedömning mot dem, men det är i undantagsfall eftersom det inte spelar roll för behörigheten i antagningen.

Vart ska vi som vägleder vid yrkeshögskolan vända oss?

UHR är behjälplig när det kommer till behörigheter från yrkeshögskolan, men bedömer inte samma kurser som yrkeshögskolan kräver (till exempel Engelska 5). Man kan vända sig till UHR för stöd i bedömningsmetod, men annars så får man ta hjälp av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) för ytterligare stöd.

Jenny Lindström, utredare på UHR, presenterade några av de åtgärder som UHR föreslår i rapporten Högskolestudier ur ett nationellt minoritetsperspektiv

Presentation och länktips

Presentation: Att möta och motivera studenter från Sveriges nationella minoriteter (pdf).

Fler rapporter och länktips hittar du på sidan Nationella minoriteter på uhr.se.

Hur ser det ut på ditt lärosäte? 

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos myndigheter

8 §   Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet vars geografiska verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med minoritetsspråkets förvaltningsområde.

Detta gäller i ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part, om ärendet har anknytning till förvaltningsområdet.

Lär dig mer om minoritetslagstiftningen

Här kan du som är verksam inom kommun, region samt statlig myndighet eller är engagerad och intresserad av den nationella minoritetspolitiken lära dig mer.

Webbutbildning på minoritet.se

 

Senast uppdaterad: 30 maj 2024