Lyssna

Urvalsgrupper

Sökande med utländska gymnasiebetyg deltar i betygsgrupp BI och/eller BII, i antagningen till högskolestudier.

BI med kompletteringar för grundläggande behörighet

Den som har kompletterat för att bli grundläggande behörig deltar i betygsgrupp I, förkortat BI. Den brukar också kallas direktgruppen.

Tänk på. För sökande med IB-betyg finns särskilda urvalsregler. Läs mer under International Baccalaureate.

BII med övriga kompletteringar

Den som också läst andra kurser än de som krävs för grundläggande behörighet deltar i betygsgrupp II, förkortat BII. Även kallat kompletteringsgruppen.

 

Fler urvalsgrupper möjliga  

Den som har en utländsk gymnasieutbildning kan delta i flera urvalsgrupper. Sökande som gått en folkhögskoleutbildning och fått ett studieomdöme, kommer att också kunna delta i folkhögskolegruppen, BF.

Den som gjort högskoleprovet och är behörig till sökta utbildningar, deltar i provurvalet, HP.

Senast uppdaterad: 26 mars 2019