Särskild behörighet på annat sätt

Innan man börjar prata med en elev om att komplettera för behörighet, är det viktigt att kolla upp att sökande inte redan uppfyller behörigheten i ämnet.

Vissa gymnasieprogram med en kombination av kurser ger särskild behörighet i en specifik kurs. Något som eleverna själva ibland inte har koll på. 

Hela listan finns på Antagning.se

På Antagning.se finns en sammanställning av kurser eller hela gymnasieprogram som kan ge motsvarande kunskaper. 

Tänk på: Det här gäller inte om personen har gått på en friskola. Då måste UHR kontrollera att samtliga obligatoriska nationella kurser ingår i programmet.

Kurser och program som ger särskild behörighet i vissa ämnen

Översikt: ämne för ämne i bedömningshandboken 

I bedömningshandboken får du överblick över både motsvarande kurser/program och ersättningskrav för varje ämne: 

Tabell för behörighetsbedömning i bedömningshandboken

Senast uppdaterad: 8 mars 2022