Lyssna

Särskild behörighet på annat sätt

Innan man börjar prata med en elev om att komplettera för behörighet, är det viktigt att kolla upp att sökande inte redan uppfyller behörigheten i ämnet.

Vissa gymnasieprogram med en kombination av kurser ger särskild behörighet i en specifik kurs. Något som eleverna själva ibland inte har koll på. 

Hela listan finns på Antagning.se

Här tipsar vi om ämnen där en kombination av kurser eller hela gymnasieprogram kan ge motsvarande kunskaper. Observera att detta gäller inte om personen har gått på en friskola. Då måste UHR kontrollera att samtliga obligatoriska nationella kurser ingår i programmet.

Matematik B/Ma 2a alt 2 b eller 2 c

Från gymnasieprogram

Den som har gått något av programmen

  • Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet med godkänt betyg i kurserna Ellära A, Ellära B och Växelström trefas

har behörighet i Matematik B/Matematik 2a alt 2 b eller 2 c.

Från basår

Sökande som har läst matematik i en basårsutbildning vid något lärosäte, får behörighet i matematik beroende på inriktning, men betygen meritvärderas inte.

Exempel: En sökande till tandläkarprogrammet uppfyller det särskilda behörighetskravet i Ma D genom basårsstudier på högskola. Den sökande kompletterar också med godkänt betyg i Ma E från komvux för att få meritpoäng. I det här fallet räknas betyget i Ma E både som behörighetskomplettering och meritpoängskomplettering. Betygsvärdet räknas alltså med.

Tänk på. Principen är att motsvarandebedömningar från basår ger behörighet, men om sökande också har betyg i en kurs på samma eller högre nivå, räknas betyget med i jämförelsetalet.

Naturkunskap B/Nk 2

Från gymnasieskolan

Vissa utbildningar och kurskombinationer ger särskild behörighet i Nk B/Nk 2 för sökande med slutbetyg.

Den som har läst något av programmen med godkänt betyg i kurserna

  • Naturbruksprogrammet med kurserna Ekologi, Växt- och djurliv och Kretslopp
  • Omvårdnadsprogrammet med kurserna Medicinsk grundkurs och Vård- och omsorgsarbete
  • Teknikprogrammet med kurserna Ergonomi och Miljöteknik

har behörighet i Naturkunskap B (alt. Nk 2) vid ansökan söker till högskolan.

Oavsett program

Den som har godkänt betyg i kurserna Biologi A/1, Fysik A/1a (eller 1b1+1b2) och Kemi A/1 i kombination har behörighet i Naturkunskap B. 

Från gymnasial vuxenutbildning ger de här kurserna Naturkunskap B:

Minst 700 gymnasiepoäng valbara kurser inom vårdområdet (med en kurs på 200 poäng) om sökande också läst kurserna: Etik och livsfrågor, Medicinsk grundkurs, Människan socialt och kulturellt och Vård- och omsorgsarbete. 

Betyg lägst G gäller för samtliga kurser. 

Ersättningskrav för Nk B/Nk 2 till sjuksköterska 

Den som har godkänt betyg i

  • Medicinsk grundkurs och Vård och omsorgsarbete alternativt
  • Medicin 1 (MEDMED01/150) och Vård och omsorgsarbete 1 + 2 (VÅRVÅR01/200 + VÅRVÅR02/150) 

har särskild behörighet i Naturkunskap B/Nk 2 vid ansökan till sjuksköterskeutbildningen.

Tips. Det går bra att kombinera Gy11/Vux12-kurser med äldre kurser. 

Tabell för behörighetsbedömning i bedömningshandboken, under ersättningskrav 

Fysik A/Fy 1a eller 1b1 + 1b2  

Den som har gått något av programmen

  • Elprogrammet, Energiprogrammet, Fordonsprogrammet eller Industriprogrammet med godkänt betyg i kurserna Ellära A, Ellära B och Elektronik grundkurs

har behörighet i Fysik A/Fy1a eller 1b1 + 1b2  

Kemi A/Ke 1

Den som har gått något av programmen

  • Industriprogrammet med godkänt betyg i kurserna Kemi - process A och Kemi - process B
  • Energiprogrammet med godkänt betyg i kursen Energi B

har behörighet i Kemi A/Kemi1.

Biologi B/Bi 2

Den som har gått Naturbruksprogrammet med godkänt betyg i kurserna Ekologi, Växt- och djurliv, Kretslopp och Mikrobiologi och genetik har behörighet i Biologi B/Biologi 2.

Senast uppdaterad: 13 augusti 2021